Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunta on käynnistänyt Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen laatimisen Anianpellon kylässä. Suunnittelualue sisältää tilat Kuivurinmäki 16-401-6-614 ja Liiketontti 16-401-6-836.

Tarkoituksena on laajentaa liikerakentamista koko kaavamuutosalueelle, ja tarkastaa rakennusalan paikkaa siten, että se siirretään pois maanalaisen johtorasitteen ja historiallisen tiepohjan päältä. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,29 ha.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano ja valmisteluvaihe

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2023 § 88 asettaa Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen vireille sekä hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Samaisessa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen asiakirjat. Asemakaavan muutoksen aineisto on nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 17.4. – 2.5.2023 tällä sivulla sekä teknisten palveluiden toimistolla, Asikkalantie 21, Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipiteensä. Valmisteluasiakirjoja koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 2.5.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta, Kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi.