Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunta on käynnistänyt Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen laatimisen Anianpellon kylässä. Suunnittelualue sisältää tilat Kuivurinmäki 16-401-6-614 ja Liiketontti 16-401-6-836.

Tarkoituksena on laajentaa liikerakentamista koko kaavamuutosalueelle, ja tarkastaa rakennusalan paikkaa siten, että se siirretään pois maanalaisen johtorasitteen ja historiallisen tiepohjan päältä. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,29 ha.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano ja valmisteluvaihe

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2023 § 88 asettaa Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen vireille sekä hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Samaisessa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen asiakirjat. Asemakaavan muutoksen aineisto on nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 17.4. – 2.5.2023 tällä sivulla sekä teknisten palveluiden toimistolla, Asikkalantie 21, Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipiteensä. Valmisteluasiakirjoja koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 2.5.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta, Kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi.

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.6.2023 § 160 hyväksyä Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat. Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 26.6.–21.8.2023 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla. Linkit kaavan ehdotusvaiheen aineistoihin löytyvät alta.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista muistutus. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava 21.8.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Asikkalan kunta / Kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Hyväksymisvaihe

Asikkalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.9.2023 § 41 hyväksyä Kuivurinmäen asemakaavan muutoksen. Kaavan asiakirjat ovat nähtävillä 14.9. – 13.10.2023.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 13.10.2023 mennessä.