Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Lentokentän hallialueen asemakaava koskee kunnan omistamaa aluetta, joka sijaitsee Vesivehmaan kylässä, Vesivehmaan lentokentän yhteydessä. Alueella on voimassa Vesivehmaan osayleiskaava, jossa alue on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL/s), missä alueen rakentaminen ei saa heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Alueen suuruus on n. 46 hehtaaria. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa lentoharrastus- ja lentoliiketoiminnan toimitila- ja varastotonttien korttelialueita sekä mahdollistaa tankkausaseman rakentaminen. Tarkoituksena on myös tarkastella asemakaava-alueen sisäiset liikennejärjestelyt.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2021 § 122 asettaa Lentokentän hallialueen asemakaavan vireille. Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse, Asikkalan kunta, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 § 298 hyväksyä Lentokentän hallialueen asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat. Luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 20.10.–19.11.2021 välisenä aikana ajanvarauksella Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla.

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.3.2022 § 71 hyväksyä Lentokentän hallialueen asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat. Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 30.3.–29.4.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla. Linkit kaavan ehdotusvaiheen aineistoihin löytyvät alta.

! Asikkalan kunnan kaavoitus järjestää kaavapäivän kunnan nähtävillä olevista asemakaavaehdotuksista (Tallukkarinteen asemakaavan muutos, Lentokentän hallialueen asemakaava) torstaina 7.4.2022 klo 9.00–15.00 osoitteessa Rusthollintie 2, Vääksy, kokoustila Vasalassa. Tilaisuudessa on maskisuositus, ja turvavälejä tulee noudattaa. Tervetuloa tutustumaan asemakaavaehdotuksiin !

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista muistutus. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava 29.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Asikkalan kunta / Kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset, ehdotusvaihe, 23.2.2022

Kaavaselostus, ehdotusvaihe, 23.2.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2021, päivitetty 6.9.2021 ja 22.2.2022

Vesivehmaan lentokentän alueen arkeologinen inventointi 2020

Hulevesiselvitys, Vesivehmaan lentokenttäalue, 1.6.2020

Liikenneselvitys, Vesivehmaan lentokenttäalue, 8.6.2020

Luontoselvitys, Vesivehmaan lentokenttäalue, 29.6.2020

PIMA-selvitys, Vesivehmaan lentokenttäalue, 15.6.2020

Rakennusinventointi, Lahti-Vesivehmaan lentokenttäalue, 30.9.2020

Vanhan kaatopaikan pohjavesiselvitys, Vesivehmaa, Asikkala, helmikuu 2016

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio, 18.6.2021

Vesivehmaan ampuma-alue, maaperän haitta-ainetutkimus, 12.10.2021

Luonnosvaiheen vastineraportti, 23.2.2022

Asemakaavan seurantalomake 23.2.2022