Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tallukkarinteen asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Anianpellon kylässä, Vääksyn taajamassa, valtatien 24 eteläpuolella Anianharjun pohjoisrinteessä. Alue sisältää pääosin virkistysaluetta sekä osin myös jo rakennettua liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Alueen suuruus on yhteensä n. seitsemän (7) hehtaaria. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa lisää liike- ja palvelutoimintojen rakentamiseen soveltuvaa aluetta lähivirkistysalueet huomioiden, ja tavoitteena on näin eheyttää Vääksyn taajamarakennetta. Tarkoituksena on myös tarkastella olemassa oleva kaavatilanne sekä asemakaava-alueen sisäiset liikennejärjestelyt.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2021 § 121 asettaa Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen vireille. Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse, Asikkalan kunta, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 394 hyväksyä Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat. Luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 29.12.2021–2.2.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla.

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.3.2022 § 70 hyväksyä Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat. Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 30.3.2022–29.4.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla. Linkit kaavan ehdotusvaiheen aineistoihin löytyvät alta.

! Asikkalan kunnan kaavoitus järjestää kaavapäivän kunnan nähtävillä olevista asemakaavaehdotuksista (Tallukkarinteen asemakaavan muutos, Lentokentän hallialueen asemakaava) torstaina 7.4.2022 klo 9.00–15.00 osoitteessa Rusthollintie 2, Vääksy, kokoustila Vasalassa. Tilaisuudessa on maskisuositus, ja turvavälejä tulee noudattaa. Tervetuloa tutustumaan asemakaavaehdotuksiin !

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista muistutus. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava 29.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Asikkalan kunta / Kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Hyväksymisvaihe

Kaavoitusjaosto käsitteli kaava-aineistoa kokouksessaan 17.5.2022 ja esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyy osaltaan Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen asiakirjat ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen kaava-aineistojen hyväksymistä.

Kunnanhallitus käsitteli kaava-aineistoa kokouksessaan 23.5.2022 ja päätti hyväksyä Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen asiakirjat ja esittää kunnanvaltuustolle Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen kaava-aineistojen hyväksymistä.

Kunnanvaltuusto käsittelee kaavaa 13.6.2022.

Esittelyvideo Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen luonnoksesta, joka oli nähtävillä 29.12.2021 – 2.2.2022 välisenä aikana. Esittelyvideo asemakaavan muutoksen ehdotuksesta ylempänä kohdassa Ehdotusvaihe.
Suunnittelualueen sijainti kartalla.