Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tallukkarinteen asemakaavan muutos koskee aluetta, joka sijaitsee Anianpellon kylässä, Vääksyn taajamassa, valtatien 24 eteläpuolella Anianharjun pohjoisrinteessä. Alue sisältää pääosin virkistysaluetta sekä osin myös jo rakennettua liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Alueen suuruus on yhteensä n. seitsemän (7) hehtaaria. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa lisää liike- ja palvelutoimintojen rakentamiseen soveltuvaa aluetta lähivirkistysalueet huomioiden, ja tavoitteena on näin eheyttää Vääksyn taajamarakennetta. Tarkoituksena on myös tarkastella olemassa oleva kaavatilanne sekä asemakaava-alueen sisäiset liikennejärjestelyt.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2021 § 121 asettaa Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen vireille. Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse, Asikkalan kunta, PL 6, 17201 VÄÄKSY.