Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kunnat toimivat hankintalain (1397/2016) määritteleminä hankintayksiköinä. Hankintalakia sovelletaan kuitenkin vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Nämä alittavat, niin sanotut pienhankinnat voidaan suorittaa ilman hankintalain soveltamista.

Lisätietoa Asikkalan kunnan hankinta-asioista yrityksille löytyy täältä: Yrityspalvelut

Lisätietoa hankinnoista yleisesti: Hankinnat.fi

Valtakunnallinen sivusto (Hilma) julkisten hankintojen julkaisuun: Hankintailmoitukset.fi