Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on keskisuuri lukio, jonka opiskelijamäärästä noin kolmasosa on ilmailijoita.

Ilmailulinjan esittelyillat keväällä 2023

Teamsissa

Ke 15.2. klo 17.15. Ennakkoilmoittautuminen tästä.

Toisen vuosikurssin ilmailijoita kierroksella Suomen ilmailuopistolla marraskuussa 2022.

Simulaattorilento
Ilmailun abiturientit vierailulla Suomen Ilmailumuseossa. Messerschmitt-simulaattorissa haettiin innostusta sotilaslentäjäuralle. Kuvassa Ilmailulinjan vastuuopettaja esittelemässä taitojaan ilmataistelussa.

Ilmailu oppiaineena

Ilmailun opetuksessa ilmailusta harrastuksena ja ammattina kiinnostunut saa teoreettisen tietopohjan sekä ammatissa että harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia.

Ilmailun opetus kehittää ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia. Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa ammatillisista koulutusväylistä ja työn ominaispiirteistä vaatimustasoineen. Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää tietotaitoa. Monialaisuudesta johtuen oppiaine tarjoaa muuta opetusta tukevaa ja oppiainerajat ylittävää, syventävää tietoainesta.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Kurssien puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.


Opetuksen tavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot ja -taidot ilmailussa tarpeellisista oppiaineista ja kykenee hyödyntämään niitä ilmailun jatko-opinnoissa. Hän saa perustiedot ilmailun ammattien ominaispiirteistä, koulutusväylistä, vaatimustasoista ja hakumenettelyistä.


Tietoa kursseista

Ilmailun oppiaineen kurssit on jaettu kolmeen aihekokonaisuuteen: Peruskursseihin, soveltaviin omakustanteisiin kursseihin ja aineopetuksen soveltaviin kursseihin. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan kurssin lisäksi valittavanasi on siis jopa kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa ilmailu-oppiaineen kurssia. Alta löydät lisätietoa jokaisesta kurssista.

Ilmailun perusopintojaksot 1-5

Ilmailun soveltavat omakustanteiset opintojaksot 6-8

Ilmailun aineenopetuksen soveltavat opintojaksot 9-16

Haku linjalle

Ilmailulinjalle valitaan vuosittain enimmillään 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys ja haastattelu.

Näin haet

Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7. Hakijoiden tulee lisäksi täyttää lisätietolomake kotiväkensä kanssa ja palauttaa se 22.3. mennessä Vääksyn Yhteiskoulun lukion opinto-ohjaajalle (Salla Korvanen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy). Lomakkeen tiedot antavat pääsykoetta varten pohjatietoja, joita ei yhteishaun kautta välttämättä ole mahdollista toimittaa, esimerkiksi miksi haet juuri ilmailulinjalle.

Kaikki hakijat kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla pääsykokeeseen, joka on muodoltaan haastattelu. Kutsu tulee sähköpostitse. Pääsykokeet pidetään huhti- toukokuun aikana. Haastattelusta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Opiskelijan tulee saada haastattelusta vähintään 6 pistettä, jotta hän voi tulla valituksi.

Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Salla Korvanen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy. Lisätietoa opintojaksoista löydät Lukion opintojaksot LOPS2021-oppaasta.


Asuminen Vääksyssä

Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa. Asuntoasioissa auttaa esimerkiksi Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Asikkala-Talot. Keskustelemme lisäksi hakijan asuntotarpeista tarkemmin ilmailulinjan haastattelussa.

Vääksyn Yhteiskoulun lukion ilmailulinjan tunnus.

Yhteystiedot:

Ilmailun vastuuopettaja:

Joni Rissanen

044 778 0090

joni.rissanen@asikkala.fi