Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on keskisuuri lukio, jonka opiskelijamäärästä noin kolmasosa on ilmailijoita.

Ilmailulinjan varaesittelypäivä 20.1.2022

Mikäli et pääse osallistumaan Ilmailulinjan esittelyiltaan marraskuussa, ei syytä huoleen. Linjan varaesittelyilta järjestetään Teamsissa 20.1.2022 ja ilmoittautuminen siihen avautuu 10.1.2022.

Ilmailu oppiaineena

Ilmailun opetuksessa ilmailusta harrastuksena ja ammattina kiinnostunut saa teoreettisen tietopohjan sekä ammatissa että harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia.

Ilmailun opetus kehittää ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia. Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa ammatillisista koulutusväylistä ja työn ominaispiirteistä vaatimustasoineen. Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää tietotaitoa. Monialaisuudesta johtuen oppiaine tarjoaa muuta opetusta tukevaa ja oppiainerajat ylittävää, syventävää tietoainesta.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Kurssien puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.


Opetuksen tavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot ja -taidot ilmailussa tarpeellisista oppiaineista ja kykenee hyödyntämään niitä ilmailun jatko-opinnoissa. Hän saa perustiedot ilmailun ammattien ominaispiirteistä, koulutusväylistä, vaatimustasoista ja hakumenettelyistä.


Tietoa kursseista

Ilmailun oppiaineen kurssit on jaettu kolmeen aihekokonaisuuteen: Peruskursseihin, soveltaviin omakustanteisiin kursseihin ja aineopetuksen soveltaviin kursseihin. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan kurssin lisäksi valittavanasi on siis jopa kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa ilmailu-oppiaineen kurssia. Alta löydät lisätietoa jokaisesta kurssista.

Ilmailun peruskurssit 1-5

Ilmailun soveltavat omakustanteiset kurssit 6-8

Ilmailun aineenopetuksen soveltavat kurssit 9-16

Haku linjalle

Ilmailulinjalle valitaan vuosittain 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta, jossa valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys sekä haastattelu.


Näin haet

Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7.

Lisäksi pyydämme jokaista hakijaa täyttämään lisätietolomakkeen. Lomakkeen tiedot antavat pääsykoehaastattelua varten pohjatietoja, joita ei yhteishaun kautta välttämättä ole mahdollista toimittaa, esimerkiksi miksi haet juuri ilmailulinjalle.

Kaikki hakijat kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla pääsykokeeseen, joka on haastattelu. Pääsykokeet pidetään huhti- toukokuun aikana.

Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Elina Muhonen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy.


Asuminen Vääksyssä

Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa. Asuntoasioissa auttaa esimerkiksi Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Asikkala-Talot. Keskustelemme lisäksi hakijan asuntotarpeista tarkemmin ilmailulinjan haastattelussa.

Vääksyn Yhteiskoulun lukion ilmailulinjan tunnus.

Yhteystiedot:

Ilmailun vastuuopettaja:

Joni Rissanen

044 778 0090

joni.rissanen@asikkala.fi