Siirry sisältöön
Asioi verkossa Haku

Tämän tavoitteen edistämiseksi olemme toteuttaneet jo nyt paljon mm. energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä kunnassa. Ilmastotyö on koko kunnan yhteinen tehtävä, jota pyrimme edistämään monin eri tavoin. Myös itse ilmasto-osaamista jalkautetaan niin työntekijöille, paikallisille yrityksille kuin asukkaillekin.

Toimimme ilmastokumppaneina alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. Kunnan ilmastokumppanit saavat ohjeistusta ja tukea omiin ilmastotekoihinsa.

Canemure

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä.

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Päijät-Hämeen liiton Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke 2020-2021 sekä keväällä 2021 LAB ammattikorkeakoulun kanssa tehty yhteistyöprojekti Kestävät lämmitysratkaisut edesauttoivat kuntalaisia vaihtamaan öljylämmityksen kestävämpiin ja taloudellisempiin vaihtoehtoihin.

ILMAVA-hanke

ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat asiantuntijat.