Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 31.10.2023

Asikkalan kunnan talousnäkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Soteuudistuksen talousvaikutukset näkyvät vahvemmin vuonna 2024, jolloin kuntien valtionosuuksien määrät asettuvat uudistuksen jälkeiselle tasolle.

Asikkalan kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee soteuudistuksen vuoksi vuoden 2023 talousarvioon verrattuna selvästi. Kunnan taloudellinen tulos muodostuisi vuodelta 2024 noin puolitoista miljoonaa euroa tappiolliseksi. Tappion määrä vuosina 2025-2026 olisi noin 1,8 miljoonaa euroa ilman tasapainotustoimenpiteitä.  

Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun, jonka toimenpidevaihtoja valtuusto on käsitellyt eri yhteyksissä evästäen valmistelua. Osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä palvelualueilla on toteutettu pienempiä tasapainotustoimenteitä.

Valtuustolle esitetyssä päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi oli huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainottamisesta. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Valtuusto päätti eilisessä kokouksessaan 30.10.2023 ohjata konsernipalveluita käynnistämään toiminnan tehostamisen suunnittelu siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Teknisiä palveluita ohjeistettiin valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti ohjata palvelualueita aloittamaan valmistelun kunnanvirastojen yhdistämiseksi samaan toimitilaan, jolloin tavoitteena olisi 44.000 euron kustannussäästö.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta valtuusto päätti käynnistää suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön sekä Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana sekä vastaavasti Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana. Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön, Anianpellon koulun sekä Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuus tuodaan erikseen valtuuston päätettäväksi. Kokouksessa päätettiin myös aloittaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän alentamisen suunnittelu sekä korvata osa digikirjoista perinteisillä kirjoilla.

Lisäksi valtuusto päätti ohjata kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Lisätietoja antavat:
Talousjohtaja Aapo Pispa, p. 044 778 0220, aapo.pispa@asikkala.fi
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, p. 044 778 0210, rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi