Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue hoitaa Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien sekä Heinolan ja Lahden kaupunkien maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Toimistomme sijaitsevat Asikkalan ja Sysmän kunnanvirastoilla.

Työskentelemme pääsääntöisesti etänä! Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla. Henkilökohtainen käynti toimistolla on mahdollinen, mutta se on sovittava etukäteen. Näin varmistat, että toimistolla on henkilökuntaa paikalla.

Maatalouden tukia hakeneita tiloja vuonna 2023 oli Päijät-Hämeen yhteistoiminta-alueella 1031 kpl. Tiloilla oli viljelyssä peltoa yhteensä noin 54 000 hehtaaria. Viljellyin kasvi on rehunurmi. Sen jälkeen tulevat kaura, ohra sekä kevätvehnä. Päätuotantosuuntana on kasvinviljely noin 80% tiloista. Lypsykarjatiloja on alueellamme 89 ja muita nautakarjatiloja 50 kpl. Sikatiloja on 13 ja lammastiloja 12 kpl. Hevostaloutta harjoittaa 27 tilaa. Puutarhakasvien viljelyä on 28 tilalla. Keskimäärin tiloilla on 53 ha peltoa. Suurin osa viljelijöistä kuuluu ikäryhmään 50-64v ja sen jälkeen yli 65-vuotiaisiin. Vain 14% viljelijöistä on alle 40-vuotiaita.

Uusin viljelijäkirjeemme luettavissa alla olevasta linkistä. Aiheina kasvipeitteisyyden selvityspyynnöt, viljelijöiden aamukahvit sekä peltotukihaussa huomioitavia asioita.

Eläintukien infopaketti vuonna 2024 haettavista tuista.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu Ruokaviraston sivuilla.

Vuoden 2023 tuki-infojen materiaalit ja videotallenteet esityksistä ovat luettavissa ja katsottavissa maaseutu.fi-sivuston Hämeen aluesivuilla. Alla linkki materiaaleihin ja tallenteisiin. Materiaalit ovat samat kuin koulutustilaisuuksissa.

Linkin kautta löydät ajantasaiset tukiehdot ja -oppaat Ruokaviraston sivuilta.

Hyödynnä Vipua ympäri vuoden tukihaun ulkopuolella!

Vipu-palvelussa pääsee selaamaan maatilan tietoja ja muuttamaan osallisten tietoja. Palvelussa voi muuttaa tarpeen mukaan esimerkiksi tilinumeron tai täydentää sähköpostiosoitteen tai uuden kännykkänumeron. Näin varmistat Ruokaviraston uutiskirjeiden ja muistutusviestien perilletulon.

Vipussa on nähtävissä tukien maksutapahtumat ja tukisummat. Myös aiempien vuosien ilmoitetut kasvit pinta-aloineen löytyvät maatilan tiedoista. Vipu-palvelussa voi tehdä ajankohtaiset sähköiset tukihakemukset ja ilmoitukset sekä tarkastella oman maatilan tukihakemustietoja ja karttakuvia. Palvelun karttatoimintoja voi hyödyntää myös tukihaun ulkopuolella. Eri karttatasoilla voi tarkastella mm. pohjavesialueita, kaltevuuksia ja hukkakauraa.

Vipuun voit kirjautua verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.  Mikäli kirjautuminen ei onnistu, varmista maaseutuelinkeinoviranomaiselta, että asiointioikeutesi ovat voimassa.
Henkilöllä, joka on valtuutettu tilan nimenkirjoittajaksi, on myös oikeus jättää sähköisesti tukihakemuksia, lohkokorjauksia ja muita sähköisiä tehtäviä.

Vipu-mobiili

Vuodesta 2023 alkaen viljelijöillä tulee olla käytössä mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on viljelijän apuväline Vipu-palvelun rinnalla. Tärkein tehtävä Vipu-mobiililla on vastata mahdollisiin selvityspyyntöihin, joita Ruokavirasto lähettää viljelijöille. Selvityspyyntöön vastataan ottamalla paikkaan sidottu valokuva selvityspyynnön kohteena olevalta peruslohkolta. Kuvia voi ottaa myös dokumentointia varten milloin vain kasvukauden aikana ja ne jäävät sovellukseen talteen. Vipu-mobiiliin kirjaudutaan vahvaa tunnistautumista käyttäen, mutta myös biometrinen tunnistautuminen on käytettävissä. Sovellusta voi käyttää maatilan asiointivaltuuksilla, jotka voi myöntää esim. sukulaiselle tai neuvojalle Vipu-palvelussa tai maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta.

Lisätietoja Vipu-mobiilista ja ohjeita sovelluksen käyttöön saat Ruokaviraston sivuilta tai ottamalla yhteyttä maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Tukioppaat löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Tukioppaista löydät tukiehdot ja neuvoa tukihakuun. Maanviljelijöiden tukikoulutusta ja tilaneuvontaa järjestävät mm. maatalouteen liittyvät hankkeet, Mtk, ProAgria sekä yksityiset neuvojat. Lisäksi koulutuksia järjestää yhteistoiminta-alueemme yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Tukihakuun tai tukiehtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oman kuntasi maaseutuasiamieheen. Tulevista koulutuksista tiedotamme maaseutupalveluiden nettisivuilla ja viljelijäkirjeillä.

Hukkakaura on erittäin nopeasti lisääntyvä lainsuojaton rikkakasvi. Yksi siemen voi tuottaa satoja siemeniä, jotka säilyvät maassa itämiskelpoisina useita vuosia. Pahan saastunnan taloudelliset vahingot ovat suuria.

Mikäli lohkolle on ilmestynyt hukkakauraa, ilmoita siitä tukihakemuksen yhteydessä lohkotiedoissa.

Peruslohkojen hukkakauratilanteen rekisterissä saat selville Vipu-palvelun karttatasoista. Mene joltakin lohkolta kartalle. Valitse vasemmalta sivupalkista rasteritaso hukkakaura. Näet silloin kaikkien lohkojen rekisteritiedot eri väreillä.

Keltainen tarkoittaa lievää saastuntaa ja punainen vakavaa saastuntaa.

Laki velvoittaa torjumaan hukkakauraa. Mikäli peltolohkon viljelijä tai maanomistaja eivät hoida tehtävää, tukileikkaukset tehdään täydentävien ehtojen kautta. Leikkaukset kohdistuvat peruslohkon viljelijään.

Kun lohko on mielestäsi puhdas hukkakaurasta, voit tilata kevään päätukihaun lohkotiedoissa hukkakaurattomuustarkastuksen.

Kunnasta tehdään tarkastus kahtena peräkkäisenä vuonna. Älä torju hukkakauraa tarkastusvuonna kemiallisesti tai kitkemällä tarkastuslohkolla. Parhaiten tarkastus onnistuu, kun lohkolla viljellään tarkastusvuosina vehnää tai ohraa. Kaikista kasveista tarkastusta ei voida tehdä. Seuraavat viljelykasvit estävät hukkakaurattomuus-tarkastuksen tekemisen; kaura, rypsi, rapsi, sinappi, ruis, kumina, peruna, nurmi ja kesanto. Kasvuston pitää olla myös sellaisessa kunnossa, että mahdollinen hukkakaura voidaan siellä havaita. Ei siis lakoa, rikkakasveja tai muuta vastaavaa.

Jos hukkakauraa ei kahtena peräkkäisenä vuotena todeta, poistetaan lohko hukkakaurarekisteristä.

Useimmat eläinlajit tulee rekisteröidä. Jos eläintenpito on laajamittaista ja/tai ammattimaista, esim. eläinten vientiä/tuontia ulkomaille/-ta, tulee kaikkien eläinten osalta rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja perustaa pitopaikka.

Lain vaatima velvollisuus rekisteröidä eläinten pitopaikat koskee seuraavia eläimiä :

  • nautaeläimet
  • sikaeläimet mukaan lukien minipossut
  • lampaat
  • vuohet
  • siipikarja
  • hevoset, ponit, aasit
  • kameli- ja hirvieläimet
  • turkiseläimet
  • tuotantokanit
  • mehiläiset ja kimalaiset

21.4.2021 voimaan tullut EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää, että koirien, kissojen ja frettien jäsenvaltioiden välisissä kaupallisissa siirroissa käytettäviin terveystodistuksiin merkitään lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero.

Vuoden 2021 alusta lähtien hevosteläinten pitäjien on tullut rekisteröityä eläintenpitäjäksi. Ammattimainen toiminta tulee ilmoittaa Aluehallintovirastoon. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Yksikin eläin aiheuttaa rekisteröintivelvoitteen! Yksityiskohtaisempia tietoja eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä löytyy Ruokaviraston sivuilta tai kysymällä maaseutuasiamieheltä.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, eläintautien torjunta sekä eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulun seuraaminen tuotantoketjussa.

Eläinten pitopaikan rekisteröiminen ja eläintenpitäjäksi rekisteröityminen tulee tehdä ensisijaisesti Eläintenpitäjärekisteriin sähköisesti. Eläintenpitäjärekisteri edellyttää tunnistautumisen esim. pankkitunnuksilla. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitukset voi tehdä myös lomakkeilla kuntasi maaseutuasiamiehelle.

Lomitus

Lomituspalveluista vastaa Päijät-Hämeen alueella Etelä-Suomen lomituspalvelut. Järjestävänä kuntana toimii Sysmä.

Mela tarjoaa maatalousyrittäjille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin. Mela huolehtii asiakkaidensa työeläkkeistä ja tapaturmavakuutuksesta. Mela hoitaa myös ryhmähenkivakuutusta, luopumistukea, Mela-sairauspäivärahaa, maatalouslomitusta sekä työturvallisuusopastusta.

Päijät-Hämeen alueen Mela-asiamies on Katja Halme.

Puh. 029 435 2651

katja.halme (at) mela.fi

Yhteystiedot

Maaseutuhallinnon virallinen postiosoite on:
Päijät-Hämeen maaseutuhallinto
Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Yhteinen sähköpostiosoite on: maaseutuhallinto@asikkala.fi

Käyntiosoitteet ajanvarauksella:

Asikkala kunnanvirasto, Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
avoinna ma – to klo 9–15, pe klo 9-14

Anu Kirves, maaseutuasiamies (Asikkala, Padasjoki)
anu.kirves@asikkala.fi
puh. 044 778 0846

Asko Määttä, maaseutuasiamies (Lahti, Kärkölä)
asko.maatta@asikkala.fi
puh.044 7909 377

Virpi Saarinen, maaseutupäällikkö (Hollola)
virpi.saarinen@asikkala.fi
puh. 040 0412 175

 

Sysmä kunnanvirasto, Valittulantie 5, 19700 Sysmä
avoinna ma – pe klo 9–15

Mikko Kauko, maaseutuasiamies (Hartola, Heinola, Sysmä)
mikko.kauko@asikkala.fi
puh. 044 778 0255