Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on suora keino kuntalaiselle päästä vaikuttamaan kunnan toimintaan. Kuntalaisaloite pohjautuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen pääset tekemään oikeusministeriön ylläpitämillä sivuilla, josta löydät myös lisätietoa aloitteeseen liittyen. Siirry tästä osoitteeseen kuntalaisaloite.fi.

Kuntalaisaloitteen voi myös postittaa kuntaan tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon kirjaamo@asikkala.fi.

Kuntalaisaloitteen käsittely kunnassa

  1. Kuntalaisaloite saapuu kunnan kirjaamoon kuntalaisaloite.fi -palvelusta.
  2. Aloite lähetetään eteenpäin sille hallinnonalalle, jonka toimialaa aloite koskee ja siellä eteenpäin valmisteluun.
  3. Asiaa valmisteleva viranhaltija tai toimielin valmistelee vastauksen aloitteeseen. Vastauksesta tulee käydä ilmi, mihin toimenpiteisiin aloitteen pohjalta ryhdytään.
  4. Vastaus lähetetään toimivaltaiselle elimelle (valtuusto, hallitus, lautakunta) päätöksentekoon.
  5. Päätöksestä lähetetään tieto aloitteen tekijälle.