Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku
Perhekeskus Ilo

Perhekeskus tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin

Sukupolvet yhdessä Senioripalvelut

Täältä löydät tietoa ikääntyneille suunnatuista palveluista ja toiminnoista sekä senioripalveluiden ajankohtaiset artikkelitekstit

Terveyspalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluja Asikkalan terveyskeskuksessa ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimipisteissä

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut tuottavat tukea arjen eri tilanteisiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – ehkäisevä työ Asikkalassa

Kun kaipaat apua tai tietoa terveellisiin elintapoihin, mielen hyvinvointiin, arjen ja lähisuhteiden turvallisuuteen tai päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyen

Eläinlääkäripalvelut

Eläin­lää­kin­tä­huol­to tar­joaa pe­ru­s e­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja, ku­ten eläin­ten ter­vey­den ja sai­rauk­sien hoi­toa ja muu­ta eläin­lää­kä­ria­pua