Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku
Perhekeskus Ilo

Perhekeskus tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin

Senioripalvelut

Senioripalveluista löydät ikääntyneille suunnatut palvelut

Terveyspalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluja Asikkalan terveyskeskuksessa ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimipisteissä

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut tuottavat tukea arjen eri tilanteisiin

Eläinlääkäripalvelut

Eläin­lää­kin­tä­huol­to tar­joaa pe­ru­s e­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja, ku­ten eläin­ten ter­vey­den ja sai­rauk­sien hoi­toa ja muu­ta eläin­lää­kä­ria­pua