Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvaamme asukkaille ja vierailijoille terveellisen ja aktiivisen elinympäristön. Tehtäviimme ympäristönsuojelussa kuuluu mm. ympäristö- ja maa-aineslupien ja -ilmoitusten käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta sekä kuntalaisten ja muiden tahojen neuvonta ja valvonta. Lisäksi teemme ympäristöntilan seurantaa ja pyrimme osaltamme edistämään luonnon-, ympäristön- ja ilmansuojelua sekä kestävää kehitystä Asikkalan alueella.

Teemme yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden, valtion viranomaisten, asiantuntijoiden, yritysten sekä yhdistysten kanssa. Asikkalan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Voit ryhtyä Asikkalan kunnan ilmastokumppaniksi ja näin

  • saada tukea ilmastotyön aloittamiseen
  • näkyvyyttä ilmastotoimille
  • tietoa ja vertaisoppimista
  • yhteistyön paikkoja muiden ilmastokumppaneiden kanssa
  • kustannussäästöjä energian ja materiaalien säästöstä

Lahti on Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021, ja Asikkala on sen yksi yhteistyökumppani.

Jätehuolto

Toimiva jätehuolto ehkäisee ympäristön pilaantumista ja turvaa viihtyisän elinympäristön. Yksilön ja kiinteistönomistajan vastuulla on lajitella jätteet ja liittyä ohjeiden mukaisesti järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätevedet

Kiinteistöjen jätevedet on yksi kolmesta suurimmasta vesistöjen kuormittajasta. Asianmukainen jätevesien käsittely luo edellytykset vesiensuojelulle sekä terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Järvet ja luonto

Asikkalan luonto on hyvin rikasta ja sitä leimaavat lukuisat järvet ja Salpausselkien geologiset piirteet. Asikkala tunnetaan runsaista metsistään, peltomaisemistaan ja sijainnistaan Vesijärven ja Päijänteen kainalossa.

Ilmastotyö

Asikkalan kunta on kuulunut vuodesta 2013 lähtien hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon, jotka tavoittelevat hiilidioksidipäästöjen tiputtamista 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Lupa-asiat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojelutyön tavoitteena on vaikuttaa lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin siihen, että asukkaiden ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. Tarkoituksenmukaista on myös se, että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Ympäristövuosi 2021

Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 kunniaksi myös Asikkalassa vietetään Ympäristövuotta 2021. Asikkalan Ympäristövuosi perustuu ympäristökalenteriin, jossa jokaiselle kuukaudelle on annettu omat ympäristöön ja sen suojeluun liittyvät teemat.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Asikkalantie 21, 17200 Vääksy

 

Yhteyshenkilöt

Ympäristönsuojelusihteeri
Terhi Ahava
p. 044 778 0277
etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Ympäristöinsinööri
Taru-Tiina Kalliokuusi
p. 044 778 0271
etunimi.sukunimi@asikkala.fi

 

Seuraa meitä somessa