Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Elinvoimapalvelut esittelee kuntalaisille kunnassa toimivia yrityksiä joko videoiden tai kuvallisten yritysesittelyiden kautta. Haluaisitko sinä, että yrityksestäsi tehdään esittely? Kutsu meidät kylään! Yhteydenotot kunta@asikkala.fi, aihe yritysesittely.

Kalevalainen jäsenkorjaus – Liisa hoitaa

YRITTÄJÄILTA – Ajankohtaista yritystuista ja palkkatuesta 17.10.2023 klo 18-20

Tervetuloa kuulemaan tärkeää tietoa yritystuista, palkkatuesta sekä muista uusista yrityselämän tukimuodoista. Verkostoidu kahvin lomassa muiden yrittäjien ja toimijoiden kanssa.

Hämeen yrityksille maksuttomat konsultaatiot erityisesti hallitustyön kehittämiseksi jatkuvat marraskuun 2023 loppuun saakka!
Yrittäjä, kaipaatko sparrausta liiketoiminnan kehittämisessä tai ylipäätään muutoksessa, hallitustoiminnan kehittämisessä tai pohdit erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudennäkymien edessä? Tapaamiset järjestetään joko yrityksesi toimitiloissasi tai Asikkalassa Kalmarintie 2 / Pieni työhuone (Suutarin Kuluman rakennus)

TIEDOTE 8.9.2023
Lähikalasta lisää elinkeinoa Asikkalaan – valmisteluhanke tuottaa tietoa kalatalouteen liittyvistä liiketoimintaedellytyksistä mahdollisten tulevien investointien käyttöön

Kirsi Vuollet

Kirsi Vuollet on aloittanut elinvoima-asioiden projektipäällikkönä.
Kirsi tekee yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa Päijät-Hämeen alueella ja auttaa yrityksiä heidän kehittämistarpeissaan. Kirsin tavoittaa p. 044 778 0966, kirsi.vuollet@asikkala.fi

TUET JA AVUSTUKSET YRITYKSILLE

Yritys voi hakea tukea perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Haettavissa on tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotukia sekä avustuksia erilaisiin kokeiluihin. Vaikka tukia ja avustuksia ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, niihin tarvitaan usein omarahoitusta.

Tärkeitä tukimuotoja ovat starttiraha, ELY-keskuksen kehittämisavustukset, Business Finlandin rahoituspalvelut ja palkkatuki. Asikkalassa toimivalla yrityksellä on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Päijänne-Leaderin rahoitusmahdollisuuksia ja tiedustella neuvoja rahoitusasioihin LADECilta. Asikkalan kunta tarjoaa Ladecin yrityspalvelut ja neuvonnan asikkalalaisille yrityksille. Palvelu on yrityksille maksutonta.

Suomi.fi-sivustolta löytyy ajantasaista tietoa aloittavalle yrittäjälle tarkoitetusta starttirahasta.

ELY-keskuksen sivustolta saa tietoa yrityksille suunnatuista kehittämisavustuksista ja niiden hakemisen ehdoista.

Business Finland tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Suomi.fi-sivustolta löytyy ajantasaista tietoa palkkatuesta ja sen myöntämisen ehdoista.

Päijänne-Leaderin verkkosivuilta löytyy tietoa muun muassa mikroyrityksille tarkoitetusta rahoituksesta.

LADECin verkkosivuilla on esitelty yrityksille tarjolla olevat monipuoliset tukipalvelut.

Hämeen yrityspalvelut / ELY-keskus auttaa rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

KUNTABAROMETRI
Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Leader-yritystuki nopeuttaa kasvua!

Alueen yrittäjät tarvitsevat lisää tukea Leader-yritystukien hakemisessa. Lisääntyneen tarpeen myötä toiminnan aloitti syksyllä Kauko-yritysneuvontahanke, joka ohjeistaa ja auttaa yrittäjiä Leader-yritystukihakemuksien teossa. Kauko-yritysneuvontahankkeessa tukea yrittäjille antaa Joonas Karhinen.

Hyviä uutisia Asikkalasta! Pulkkilanharjun matkailullinen kokonaisuus toi Asikkalalle voiton Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko -kilpailussa 2021. Kilpailussa kunnat saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua kilpaan. Valintaraadin puheenjohtaja, maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen luovuttivat Asikkalan kunnanjohtajalle Rinna Ikola-Norrbackalle kunniakirjan keskiviikkona 1.12.2021.

Kanavan Panimon Sulku Pils on valittu vuoden 2021 Suomen Parhaaksi Pils – olueksi. Pils -sarjan voitto jatkaa Kanavan Panimon laadukasta tekemistä, sillä panimon oluista samassa kilpailussa on aiemmin palkittu sarjojensa parhaina Paljas Saari gose vuonna 2018 sekä Toivo Red Ale vuonna 2019. Nyt Palkittu Sulku Pils on ollut tuotannossa panimon ensimmäisestä toimintavuodesta 2016 lähtien.

Lähde mukaan Ilmastokumppaniksi! Yritykset ja yhteisöt voivat nyt solmia Ilmastokumppanuus-sitoumuksen vauhdittaakseen ilmastotoimia ja ympäristövastuuta.

Salpausselkä Geopark kokoaa kestävään matkailuun sitoutuneita yrityksiä yhteisen sateenvarjon alle. Paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa UNESCO Global Geopark -verkostoon ehdolla olevan Salpausselkä Geoparkin toimintaa. Kestävän matkailun periaatteisiin ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt voivat hakea Salpausselkä Geopark -yhteistyökumppaneiksi ja mm. hyödyntää Geopark-partnerlogoa markkinoinnissaan. 

Yrittäjien kuntabarometrin tulokset on julkaistu. Tulokset osoittavat, että Asikkalassa on panostettu elinvoimatyöhön ja suunta on oikea. 

Hankintaneuvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille vuosittaisen avustuksen hankintaneuvonnan järjestämiseksi. Uudella neuvonnalla ministeriö haluaa edistää 1.1.2017 voimaantulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin. Päijät-Hämeessä palvelun tuottaa Päijät-Hämeen Yrittäjät.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on
– saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
– aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä

Järjestöpäällikkö Jenni Vesanen, Päijät-Hämeen yrittäjät, p. 050 576 5503 tai jenni.vesanen@yrittajat.fi

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen

Hilma

Hilma on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Asikkalan kunta ilmoittaa palvelun kautta tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista.

Cloudia

Asikkalan kunta julkaisee tarjouspalvelu-portaalissa julkiset tarjouspyynnöt, myös soveltuvat pienhankinnat.  Tarjouspalvelussa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää sähköisiä tarjouksia.

Muut hankinnat:

Asikkala-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. 

Yritysneuvoja tavattavissa Asikkalassa (Toimistohotelli, Kustaankuja 2, Vääksy)

Asikkalan kunta tarjoaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville maksutonta yritysneuvontaa yhteistyökumppaninsa Ladecin kautta. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy auttaa asikkalalaisia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Mikäli mikä tahansa yrittäjyyttä tai yritystoimintaa koskeva asia mietityttää, ota yhteyttä LADECiin! LADECin neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. LADECin yritysneuvojat palvelevat palvelunumerossa 044 702 2700 ja chatissa www.ladec.fi arkisin klo 8.30-16.30.

Päijänne–Leader ylläpitää ja kehittää maaseudun asuinoloja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Päijänne-Leader on yksi Suomen 55 toimintaryhmästä ja sen alueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Leaderissä korostetaan paikallisten asukkaiden ruohonjuuritason työtä ja omaa aktiivisuutta. Asukkaat itse tuntevat kotiseutunsa ja saavat kehittää sitä hakemalla toimintaryhmän kautta Euroopan Unionin, Suomen valtion ja alueen kuntien rahoitusta. Päijänne-Leaderin kautta voi hakea rahoitusta erilaisiin paikallisiin kehittämishankkeisiin ja yritys- ja hanketuet ovat haettavissa jatkuvasti. Tukimuotona investointituen lisäksi yrityksille on perustamistuki ja kokeilutoimenpiteen tuki.

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Se tuottaa jäsenilleen ja asiakkailleen palveluja, joista saa mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Käynnissä oleva Hymy Häme II -hanke edistää uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle ja jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä. ProAgria tarjoaa käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin. 

Lahti Region Oy on seudullinen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiö. Se vastaa Lahden seudun matkailullisen imagon rakentamisesta, matkailupalveluiden myynnin edistämisestä, matkailun markkinoinnista ja uusien tapahtumien hankinnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa, verotuloja sekä lisätä palvelualan työpaikkoja. Lahti Region tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyrittäjien kanssa ja auttaa matkailua koskevissa asioissa. Matkailuyrittäjät voivat osallistua Lahti Regionin hallinnoimiin matkailuhankkeisiin ja saada niistä merkittävää apua liiketoimintaansa.

Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan luottamuksellisesti ja maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yrityskummit toimivat alueellisesti, joten sellainen osoitetaan sinulle lähtökohtaisesti omalta alueeltasi. 

Suomessa merkittävällä määrällä yrityksistä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Alueen ja kuntien elinvoiman sekä työpaikkojen säilymisen ja uusien syntymisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moneen elinkelpoiseen yritykseen löytyy jatkaja tai ostaja.

Näillä vinkeillä pääset käyntiin:

  1. Valmistaudu omistajanvaihdokseen riittävän ajoissa. Sopiva aika valmistautumiseen olisi noin 3-5 vuotta. 
  2. Kartoita mahdollista jatkajaa yrityksellesi aluksi esimerkiksi omista työntekijöistä, yhteistyökumppaneista, kilpailijoista, asiakkaista tai sukulaisista. Kyseiset sidosryhmät tuntevat yrityksesi toiminnan läheltä.
  3. Siirrä tietoa eteenpäin. Omistajanvaihdokseen on mahdollista valmistautua siirtämällä vastuuta ja tietoa muilla yrityksen avainhenkilöille jo hyvissä ajoin. Tällä tavalla henkilösidonnaisuuden merkitys yrityksessä pienenee. 
  4. Hyödynnä asiantuntija-apua. Vaikka yrittäjä onkin oman yrityksensä paras tuntija, on realistisen arvonmäärityksen laatiminen asiantuntijan avustuksella usein järkevää.Myytävän yrityksen arvo on eniten näkemyseroja aiheuttava asia yrityskaupoissa.

Lue lisää omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista allaolevista linkeistä.

Testaa mikä on yrityksesi myyntikunto tästä!

Esittelemme kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa joka kuukausi 1-3 yritystä ja tuomme palvelut tutuiksi kuntalaisille. Haluaisiko sinun yrityksesi mukaan ilmaiseen markkinointiin? Ilmoittaudu laittamalla sähköpostia osoitteeseen kunta@asikkala.fi, otsikolla ”kuukauden yritysesittely”, niin olemme sinuun yhteydessä.

Toimistohotellit

Asikkalan kunta tarjoaa toimistotiloja yrittäjille Vääksyn keskustassa sijaitsevista toimistohotelleista.

Toimistohotellit sijaitsevat osoitteissa Kustaankuja 2 ja Terveystie 2.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylläpitämästä Lahden seudun toimitilahakemistosta voit hakea yrityksellesi sopivia toimitiloja tai yritystontteja Lahden seudulta. Lisäksi voit ilmoittaa myytäviä tai vuokrattavissa olevia kohteita maksutta.

Julkaisemme matkailuyrittäjille suunnattua uutiskirjettä. Mikäli haluat vastaanottaa uutiskirjeen, lähetä osoitteesi: kunta@asikkala.fi

Elinkeinopalvelut, toimitilat ja tontit

Maunula Isa
Kehittämispäällikkö
p. 044 778 0211
isa.maunula@asikkala.fi

Ikola-Norrbacka Rinna
Kunnanjohtaja
p. 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Vuollet Kirsi
Elinvoima-asioiden projektipäällikkö
p. 044 778 0966
kirsi.vuollet@asikkala.fi