Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.3.2024 § 23 päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja päättänyt rakennusjärjestyksen uudistamistyön käynnistämisestä.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen muuttaminen.

Suosittelemme lupien hakemista ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun, Lupapisteen, kautta.

Lupapiste kattaa Asikkalassa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste Kaupasta hankit tarvitsemasi dokumentit vaivattomasti

Asikkalan kunta ottaa Lupapiste Kaupan käyttöön 4.1.2024 alkaen. Lupapiste Kauppa on digitaalisten rakentamisen dokumenttien ostokanava. Lupapiste Kaupasta voit hankkia kunnan rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia. Näitä ovat pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

Palvelu helpottaa dokumenttien hankkimista merkittävästi. Voit käyttää kauppaa itsepalveluna vuorokauden ympäri ja paikkariippumattomasti. Piirustukset voit ladata sähköisessä muodossa välittömästi, ilman odotusaikaa (vuonna 2017 ja sen jälkeen myönnetyt rakennuslupa-asiakirjat). Kaupassa on myynnissä kaikki digitaalisten lupaprosessien aikana syntyneet tai aiemmat, digitoidut dokumentit. Jos tarvitsemasi dokumentti puuttuu digitaalisessa muodossa (ennen vuotta 2017 laaditut rakennuslupa-asiakirjat), voit tehdä siitä aineistopyynnön kunnan rakennusvalvontaan Lupapiste Kaupan kautta. Aineistopyyntöön vastataan 1-5 työpäivän kuluessa. Kaupassa on käytössä kaikki yleisimmät maksutavat.

Lupapiste Kaupan käyttäminen on helppoa:

1. Siirry osoitteeseen: kauppa.lupapiste.fi

2. Hae haluamaasi kohdetta

3. Esikatsele ja siirrä haluamasi dokumentit ostoskoriin

4. Maksa ostokset

5. Lataa ostetut dokumentit

Lupapiste Kaupan toimittaja on täysin kotimainen rakennetun ympäristön sähköisten lupapalvelujen asiantuntijayritys Cloudpermit Oy.

Rakentamisen ja maankäytön luvat

Rakentaminen Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on …

Rakennusvalvonta

Asikkalassa toimii ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonta, jonka palveluksessa ovat lupatarkastaja, rakennustarkastaja sekä palvelusihteeri. Rakennusvalvonnan toiminnassa korostetaan …