Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen muuttaminen.

Suosittelemme lupien hakemista ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun, Lupapisteen, kautta.

Lupapiste kattaa Asikkalassa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Rakentamisen ja maankäytön luvat

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa …

Rakennusvalvonta

Asikkalassa toimii ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonta, jonka palveluksessa rakennustarkastaja sekä palvelusihteeri. Rakennusvalvonnan toiminnassa korostetaan rakentamisen ohjausta …