Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kunnan luottamuselinorganisaatio

Kunnan luottamuselinorganisaation muodostavat

Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa korkeinta päätösvaltaa. Asikkalan kunnanvaltuustossa on 31 kuntavaaleilla valittua valtuutettua.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa valtuuston päättämän kuntastrategian mukaisesti. Apunaan näissä tehtävissä kunnanhallituksella on sen alaisuudessa toimiva kunnanjohtaja. Asikkalan kunnanhallituksessa on seitsemän valtuuston jäsentä tai varajäsentä.

Lautakunnat johtavat ja kehittävät alaistaan palvelualuetta ja vastaavat palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunnat seuraavat ja arvioivat palveluiden vaikuttavuutta kunnanhallituksen alaisuudessa.

Luottamuselinten kokousaikataulu

Kunnanvaltuusto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa, kokoukset pidetään maanantaisin kello 18 alkaen. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja niitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä tai jälkitallenteena.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko vahvistamansa kokousaikataulun mukaisesti. Kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin. Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa. Kunnanhallituksen ja lautakunnan kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Toimielinten päätöksentekoa voi seurata esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta.

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tämän sivun kautta pääset tutustumaan toimielinten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä viranhaltijapäätöksiin. Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä …

Käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet

Tälle sivulle kerätään Asikkalan kunnanvaltuuston käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet. Kokouspäivä Aloitteen tekijä Aihe Toimenpiteessä 18.3.2024 Taina …

Valtuusto

Kunnallisen itsehallinto-oikeuden perusteella kuntalaiset saavat itse valita ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen, eli valtuuston, hoitamaan yhteisiä …

Kunnanhallitus

Asikkalan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Nämä jäsenet valitaan kunnan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen toimikausi …

Lautakunnat ja muut toimielimet

Tutustu lautakuntien tehtäviin ja jäseniin.

Säännöt ja ohjeet

Tälle sivulle on kerätty Asikkalan kunnan sääntöjä ja ohjeita. Hallintosääntö Kunnilla on, lain määrittelemissä rajoissa, …

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan …

Vaalit

Äänioikeuttasi käyttämällä pääset vaikuttamaan siihen, miten ja ketkä käyttävät yhteiskunnassamme valtaa. Tälle sivulle on koottu …

Luottamushenkilöille

Tälle sivulle kootaan luottamushenkilöille oleellista sisältöä.