Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, sekä kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja vahvistamme oppimisedellytyksiä, sekä kehitämme yhdessä toimimisen taitoja ennen kouluikää. Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä. Tärkeää on myös avoin ja luonteva yhteistyö huoltajien kanssa.

Järjestämme esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa, noin 4 tuntia päivässä ja noudatamme pääsääntöisesti koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Kunnan esiopetussuunnitelma

Tulostettava esiopetushakemus, kuljetushakemus ja poissaoloilmoitus

Esiopetusvastaava

Sari Koskinen, sari.koskinen(a)asikkala.fi,  044 778 0326