Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää.

Häiriötilanteita voivat olla mm.

Poikkeusoloilla puolestaan tarkoitetaan kansakuntaa vakavasti uhkaavia kriisejä, jolloin yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuvat tai uhkaavat vaarantua niin, että normaaliajan lainsäädäntö ei riitä niitä turvaamaan. Viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana säädetään pääosin valmiuslaissa,  jonka pykäliä voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

Poikkeusoloja voivat olla mm.

Omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varautuminen (pelastuslaki 379/2011 14§) tarkoittaa yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

  1. Ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä.
  2. Varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.
  3. Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
  4. Ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Kotivara

Kotivaralla tarkoitetaan jokaiseen kotitalouteen kuuluvaa varmuusvarastoa eli kotiin varattavaa tavaraerää, jonka tarkoitus on turvata toimeentulo poikkeusolosuhteissa. Kotivara koostuu ylimääräisestä erästä ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita, joilla pärjää useamman päivän, viikonkin. Kotivaraa tulee päivittää siten, että tuotteiden ”parasta ennen” -suositukset ovat voimassa.

Ruokakaappiin kannattaa varata hyvin säilyviä elintarvikkeita, jotka sopivat koko perheelle ja jotka on helppo valmistaa. Hyvä nyrkkisääntö on varata ylimääräistä ruokaa ainakin kolmen vuorokauden tarpeisiin eli 72 tunniksi.

Ruuan lisäksi kotiin on hyvä varata:

Kunnan palvelut häiriötilanteissa

Asikkalan kunnan palvelujen järjestämiseen poikkeusoloissa varaudutaan valmiussuunnitelmalla. Valmiusjohtoryhmä kutsutaan koolle häiriö- tai kriisitilanteen sattuessa ensisijaisesti puhelimitse tai viestillä. Valmiusjohtoryhmä on aina tavoitettavissa.

Asikkalan kunnassa on erilaisia kiinteistökohtaisia väestösuojia, jotka on tarkoitettu kyseisen kiinteistön käyttäjille. Kunnan yleistä viranomaisen ylläpitämää väestösuojaa ei ole, eikä niiden olemassaoloa Asikkalan kunnalta edellytetä. Tilanne väestösuojien osalta vastaa muiden vastaavien kunnan tilannetta Suomessa.

Viestintä häiriötilanteissa

Valmiusjohtoryhmä vastaa tiedottamisesta ulospäin koskien kunnan omia toimintoja ja palveluita. Lisäksi vastataan erityistilanteiden tiedotusjärjestelyistä kuntalaisille, yhteistyöviranomaisiin ja tiedotusvälineisiin. Valmiusviestintä on selkeää, ymmärrettävää ja lyhytsanaista.

Vedenjakelun häiriöt

Mikäli vesijohtovesi ei poikkeustilanteen vuoksi ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt, vettä jaetaan kuntalaisille. Jakelun aikataulusta ja paikoista tiedotetaan erikseen kunnan tiedotuskanavissa. Veden noutoa varten kotona on hyvä olla varattuna riittävän iso, kannellinen vesiastia.

Kunnan mahdolliset vedenjakelupisteet häiriötilanteissa ovat: