Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkala tarjoaa turvallisia ja monipuolisia oppimisympäristöjä, jotka innostavat oppimiseen ja luovuuteen oppilaan omien resurssien mukaan. Tavoitteena on hyvinvoiva, tasapainoinen, vastuullinen ja osaava sekä omaa ja muiden kulttuuria arvostava lapsi, koululainen ja opiskelija.

Lapset hiekkalaatikolla Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden …

Perusopetus

Tutustu tätä kautta kouluihin ja siellä tuotettaviin palveluihin.

Muu koulutus

Tässä esitellään koulutuskeskus Salpauksen, Asikkalanseudun musiikkiopiston ja Wellamo-opiston toimintaa.

Suunnitelmat ja strategiat

Perusopetuksen opetussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, palvelualueen laatukriteerit ja tietoviestintästrategia.

Hankkeet

Hankkeet tukevat palvelualueen toimintaa.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuutta lisää vähäinen autoliikenne. Mahdollista liikkuminen kävellen tai pyörällä.

Yhteystiedot

Hallinto

Petri Haapanen Vs. sivistysjohtaja, puh. 044 778 0430, petri.haapanen@asikkala.fi

Juha Leppialho Kehittämispäällikkö, puh. 044 778 0259, juha.leppialho@asikkala.fi

Aija Viikilä Talouspäällikkö, puh. 044 778 0231, aija.viikila@asikkala.fi

Hillevi Anttila, Varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 044 778 0321, hillevi.anttila@asikkala.fi

Palvelusihteeri, puh. 044 778 0058, varhaiskasvatus@asikkala.fi