Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 29.1.2024

Asikkalan kunnanvaltuuston lokakuun 2023 päätökseen pohjautuen kunnan tukipalveluita koskevat muutosneuvottelut käynnistettiin 5.12.2024. Valtuuston asettama säästötavoite vuodelle 2024 tukipalveluiden mitoitusta koskien on 80 000 euroa. Muutosneuvotteluita käytiin kolmeen otteeseen, joista viimeisin pidettiin keskiviikkona 24.1.2024.

Muutosneuvottelun tuloksena esitetyt suunnitelmat liittyvät yhtäältä ennalta asetettuun säästötavoitteeseen ja toisaalta kouluverkon mahdollisiin muutoksiin. Säästötavoitteeseen liittyvät toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi. Henkilöstön osalta tämä tarkoittaa yhden kiinteistönhoitajan irtisanomista. Määräaikaisten käyttöä vähennetään sijaisuuksissa ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä vähennetään oleellisesti siivous- ja ruokapalvelussa. Myös elintarvikehankintojen optimointiin kiinnitetään erityistä huomioita.

Mikäli kouluverkkopäätökset saadaan päätökseen maaliskuussa, on vähennystarve tukipalveluita koskien kaikkiaan 6,5 henkilötyövuotta, johon lukeutuvat sekä säästötavoitteeseen että kouluverkkomuutoksiin liittyvät sopeuttamistoimet. Henkilöstön osalta kouluverkkomuutoksiin liittyvät toimet koskevat yhtä kiinteistönhoitajaa, kolmea siivoojaa sekä 1,5 perusruokapalvelutyöntekijän henkilötyövuotta. Myös muutoksia tehtävänkuviin on odotettavissa. Kouluverkon muutoksissa irtisanomiset ja tehtävämuutokset toteutetaan, mikäli valtuusto päättää lakkauttaa Kalkkisten yksikön ja siirtää Anianpellon koulun oppilaat Aurinkovuoren kouluun. Täten kouluverkon muutoksiin liittyvät toimenpiteet voidaan vahvistaa ja toimeenpanna vasta virallisen päätöksentekoprosessin päätyttyä.

Kunnan konsernipalveluissa on meneillään muutosneuvottelut, joissa tavoitellaan enintään kolmen henkilötyövuoden vähennystä.

Lisätietoja:
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Heidi Huldén
p. 044 778 0229
heidi.hulden@asikkala.fi