Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 

18.3.2024 

Asikkalan kunnan valtuusto käsitteli kokouksessaan 18.3.2024 kunnan talousohjelman valmistelua, Kalkkisten ja Anianpellon koulun opetuksen siirtämistä kunnan muihin kouluihin sekä kaavoitukseen liittyviä asioita. Kokouksen päätökset tehtiin esityslistan pohjaesitysten mukaisina. 

Talousohjelma 

Asikkalan valtuusto päätti jatkaa kunnan talouden sopeutusta tavoitteena saada kunnan talous tasapainoon vuoteen 2026 mennessä. Viime vuoden syksyllä aloitettujen 1,2 miljoonan euron suuruisten sopeutustoimien lisäksi kunnan toimintaa tulee valtuuston päätöksen perusteella sopeuttaa 900.000 euron edestä ja verotuloja kasvattaa 500.000 eurolla.  

Nyt päätetty 900.000 euron sopeutustarve jakautuu kunnan palvelualueille seuraavasti: 

Sopeutustoimet tulee valmistella ja toteuttaa vuosien 2025-2026 aikana.  

Verotulojen kasvattamista 500.000 eurolla valmistellaan seuraavasti: kunnallisveroprosentin nosto 8,1 prosenttiyksiköstä 8,3:een, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin nosto 0,45 prosenttiyksiköstä 0,50:een ja yleisen kiinteistöveroprosentin nosto 0,93 prosenttiyksiköstä 1,10:een. 

Viime syksynä aloitettujen sopeutustoimien osalta valtuusto päätti siirtää Kalkkisten ja Anianpellon koulujen toiminnan kunnan muihin kouluihin syksystä 2024 alkaen.  

Kalkkisten koulu 

Valtuusto päätti, että Kalkkisten koulu lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Kalkkisten koulun oppilaat siirtyvät Vääksyn tai Vesivehmaan kouluunottoalueen oppilaiksi ja oppilaat siirtyvät kuljetusetuuden piiriin.  

Päätöksen perusteita ovat toiminnan sopeuttaminen vallitsevassa taloustilanteessa (arvio vuotuisista säästöistä on 286 500 euroa), koulu- ja kuntakohtainen oppilasmäärän lasku sekä palveluiden tuottavuuden heikentämisen vähentäminen nykyisessä taloustilanteessa. 

Tehty päätös ei pohjaudu pelkästään euroihin, vaan lasten oppimista, kasvua ja kehitystä tukeviin toimiin. Opetuksen siirron myötä lapsilla on ympärillään isompi vertaisryhmä samanikäisiä tyttöjä ja poikia, enemmän huolehtivia aikuisia sekä päivittäin saatavilla olevia oppimista ja kasvua tukevia palveluita. 

Koulurakennuksen tulevaisuus valmistellaan erikseen päätöksentekoa varten. 

Anianpellon koulu 

Valtuusto päätti, että Anianpellon koulun opetus siirretään Aurinkovuoren koulun yhteyteen 1.8.2024 alkaen. Päätöksen perusteina ovat toiminnan sopeuttaminen vallitsevassa taloustilanteessa (valtuuston asettama 244 000 euron säästötavoite), kuntakohtainen oppilasmäärän lasku sekä palveluiden tuottavuuden heikentämisen vähentäminen nykyisessä taloustilanteessa.  

Ennusteiden mukaan koulujen oppilasmäärä laskee voimakkaasti, n. 30%, seuraavien vuosien aikana, johon kunnan tulee vastuullisesti reagoida kouluverkkoa sopeuttamalla.  

Kalkkisten alakoulua ja Anianpellon koulua koskevilla lakkautuspäätöksillä voidaan turvata kunnan noin 1 000 oppilaan perus- ja lukio-opetuksen pysyminen laadukkaana.  Ilman lakkautuspäätöstä kasvatus- ja opetuspalveluita koskeva säästötavoite tarkoittaisi koulujen tuntikehykseen kajoamista, mikä vaarantaisi laadukkaan perusopetuksen. 

Lisätietoja: 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 

p. 044 778 0210 

rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi