Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 23.2.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli viimeisimmässä kokouksessaan 22.2.2024 Kalkkisten koulua ja ryhmäperhepäivähoitoyksikköä sekä Anianpellon koulua. Kunnanvaltuuston päätöksen (30.10.2023 § 50) mukaisesti kasvatus- ja opetuspalvelut on valmistellut toiminnan tehostamista suunnittelemalla Anianpellon koulun toimintaa siirrettäväksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla, tuoden Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Vastaavasti kasvatus- ja opetuspalvelut on valmistellut Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtoa kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuoden Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen keskeisimmät päätökset:

Anianpellon koulu

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa Anianpellon koulun ja siirtää Anianpellon koulun oppilaat Aurinkovuoren koulun yhteyteen 1.8.2024 alkaen.

Kalkkisten koulu

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen Saana Kuntun esityksestä, että Kalkkisten koulua ei lakkauteta ja säästöt tehdään jo aiemmin esitettyjen vaihtoehtoisten säästöjen pohjalta. Päätöksestä jätettiin neljä eriävää mielipidettä.

Lautakunnan päätökset molempien koulujen osalta menevät kunnanhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi 18.3.2024.

Kalkkisten Ryhmis

Lautakunta päätti, että kunnallista ryhmäperhepäivähoitoa jatketaan Kalkkisissa vuokratiloissa. Päätös tehdään määräajalle 1.9.2024 – 31.7.2026. Kasvatus- ja opetuspalveluiden tulee sopeuttaa toimintaansa niin, ettei vuoden 2024 talousarviossa tule ylityksiä.

Lautakunnan kokouksessa päätettiin hakea hankeavustusta harrastamisen Suomen malliin, jolla tuetaan harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä lukuvuonna 2024-2025. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lisäksi lautakunta päätti hakea hankeavustusta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin päiväkodeissa ja kouluissa. Tasa-arvohanke kohdentuu henkilöstöresurssin lisäämiseen. Varhaiskasvatuksen ja/tai opetuksen järjestäjä sitoutuu osallistumaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan valtakunnalliseen vaikuttavuustutkimukseen.

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Petri Haapanen
p. 044 778 0430
petri.haapanen@asikkala.fi