Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kylien turvallisuuskyselyllä kartoitamme ajatuksianne Asikkalan kylistä ja niiden turvallisuudesta. Saatuja vastauksia voidaan hyödyntää mm. turvallisuussuunnitelman laatimisessa, toiminnan kehittämisessä tai vaikkapa hankerahoituksen hakemisessa. Turvallisuuskyselyn avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm. kuntaan, pelastuslaitokselle ja hyvinvointialueelle. Turvallisuuskyselyn yhteistyötahona on Päijät-Hämeen Kylät. Kaikkien kyläläisten ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla vaikutat oman kylän toimintaan ja tulevaisuuteen!
 
Kyselyyn vastaamisvaihtoehdot:
1. Kyselyyn voit vastata sähköisenä. Toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. Kyselyn linkki löytyy TÄSTÄ sekä Asikkalan kunnan ja Päijät-Hämeen Kylien nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavilta.
2. Paperiset lomakkeet voi noutaa ja palauttaa Asikkalan kunnanvirastolta, kirjastolta tai Päijännetalolta.
 
Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseututukijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.
 
Vastaathan kyselyyn viimeistään 17.9.2023 mennessä. Kyselyn tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Asikkalan Kyläillassa 10.10.2023
 
Lisätietoja antavat:
Asikkalan kunta, Juha Leppialho, p. 044 778 0259, juha.leppialho@asikkala.fi
Päijät-Hämeen Kylät, Tiina Västilä, p.044 712 4608, info@phkylat.fi