Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

IL9. Ilmailuenglanti

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittyy käytännön suullisessa ja kirjallisessa kielitaidossa, vahvistaa englanninkielen opiskelun motiiviaan ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä ja kehittyy ilmailun ammattisanastoon liittyvien ammatillisten perusvalmiuksien suhteen.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.


IL10. Ilmailumatematiikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kykenee matematiikan avulla erilaisten suhteiden ja niissä olevien muuttujien hahmottamiseen ja motivoituu harjoitusten kautta matematiikan opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.


IL11. Ilmailufysiikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fysiikan keskeisimmät käsitteet ja hallitsee aerodynamiikan peruskäsitteitä sekä osaa peruskäsitteiden kautta tarkastella käytännön ongelmia ja motivoituu fysiikan opintoihin.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.


IL12. Ilmailupsykologia

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää psykologiaan liittyvien perustietojen olennaisen merkityksen niin lentäjän kuin lennonjohtajankin työnkuvassa.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL13. Ilmailuhistoria

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kykenee hahmottamaan ilmailun toimintaympäristöä historian kautta ”Da Vincistä ilmaliikenteen tulevaisuuden visioihin”.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL14. Ilmailumaantiede

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa maantieteeseen liittyviä ilmailulle keskeisiä peruskäsitteitä ja tunnistaa eri kulttuurien ominaispiirteitä.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL15. Ilmailuliikunta

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen kunnon ja siihen liittyvien terveellisten elämäntapojen korostetun merkityksen ilmailun ammateissa, tietää terveelliseen elämään ja fyysiseen kuntoon vaikuttavat keskeiset tekijät sekä motivoituu omakohtaiseen liikuntaharrastukseen ja muihin terveellisiin elämäntapoihin.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat tehtävät, fyysiset harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL16. Ilmailun viestintä

Yhden opintojakson laajuinen kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahden eri aineenopetuksen osuuksiin. Opintojaksot voivat toimia kiinteässä vuorovaikutuksessa tai tarpeen mukaan erillisinä toimintoina. Sisällöt tukevat ilmailulinjaan liittyvän tiedotuksen ja markkinoinnin sekä julkaisutoiminnan toteutusta.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijan sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä tapahtuvan työskentelyn ja yhteisten päämäärien kautta. Lisäksi opintojakso kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ilmailun ammatillisena välineenä. Opiskelija myös motivoituu äidinkielen opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä.

Keskeiset sisällöt

Arviointi