Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

IL 1. Lentämisen teorian perusteet 1

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa mitattavan perus tietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista sekä kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• lennonteoria; aerodynamiikka
• lennonteoria; ohjausoppi
• lennonteoria; simulaatioharjoitukset
• ilmailun säädökset
• sääoppi

Kurssin arviointi

Kurssilla on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset kokeet ja harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.


IL2. Lentämisen teorian perusteet 2

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa mitattavan perustietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista sekä kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
• lentosuunnistus
• lentotoimintamenetelmät
• lentokonerakenteet-, moottorit, mittarit
• radioliikenne, radiotekniikka ja radiomääräykset
• simulaatioharjoitukset

Kurssin arviointi

Kurssilla on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset kokeet ja harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.


IL3. Ilmailun syventävä kurssi 1

Opiskelija saa tietoja ja valmiuksia kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia. Hän kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• johdanto mittarilentoon
• johdanto radiosuunnistusmenetelmiin
• johdanto lähestymismenetelmiin
• johdanto englantiin ilmailukielenä
• simulaatioharjoitukset

Kurssin arvointi

Kurssilla on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL4. Ilmailun syventävä kurssi 2

Opiskelija saa lentämiseen ja lennonvarmistusalaan liittyvien harjoitusten ja teoreettisen tiedon kautta ammatillisen koulutukseen sekä ammattiin liittyviä syventäviä tietoja ja valmiuksia.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia. Hän kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

Kurssin arvointi

Kurssilla on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL5. Ilmailun syventävä kurssi 3

Kurssilla opiskelija saa perustietouden ilmailun ammateille asetetuista vaatimuksista, koulutusväylistä sekä työnkuvasta. Kurssi voi jakautua vierailuosioista johtuen useammalle lukuvuodelle.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää ja tunnistaa ilmailun ammatillisen ja koulutuksellisen kentän ja vaatimustason erityispiirteineen.

Keskeiset sisällöt

Kurssin arvointi

Hyväksytty (S) / hylätty