Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

IL 1. Lentämisen teorian perusteet 1

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet opintojaksolla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa mitattavan perustietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista sekä kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• Lennonteoria: Aerodynamiikka, ohjausoppi ja simulaatioharjoitukset
• Ilmailun säädökset
• Sääoppi

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL2. Lentämisen teorian perusteet 2

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet opintojaksolla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa mitattavan perustietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista sekä kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
• Lentosuunnistus
• Lentotoimintamenetelmät
• Lentokonerakenteet-, moottorit, mittarit
• Radioliikenne, radiotekniikka ja radiomääräykset
• Simulaatioharjoitukset

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL3. Ilmailun syventävä opintojakso 1

Opiskelija saa tietoja ja valmiuksia opintojaksolla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia. Hän kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

• Johdanto mittarilentoon, radiosuunnistusmenetelmiin, lähestymismenetelmiin ja englantiin ilmailukielenä
• Simulaatioharjoitukset

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL4. Ilmailun syventävä opintojakso 2

Opiskelija saa lentämiseen ja lennonvarmistusalaan liittyvien harjoitusten ja teoreettisen tiedon kautta ammatillisen koulutukseen sekä ammattiin liittyviä syventäviä tietoja ja valmiuksia.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia. Hän kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarviointi. Arvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.


IL5. Ilmailun syventävä opintojakso 3

Opintojaksolla opiskelija saa perustietouden ilmailun ammateille asetetuista vaatimuksista, koulutusväylistä sekä työnkuvasta. Opintojakso voi jakautua vierailuosioista johtuen useammalle lukuvuodelle.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tietää ja tunnistaa ilmailun ammatillisen ja koulutuksellisen kentän ja vaatimustason erityispiirteineen.

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Hyväksytty / hylätty