Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 30.5.2024
(vapaasti julkaistavissa)

Asikkalassa viime syksynä käynnistyneessä esiselvityshankkeessa selvitetään elinkeinokalatalouden kehittämistoimenpiteitä kunnassa. Yhtenä toimenpiteenä on kalan purkupaikan kehittäminen. Keväällä 2024 haettiin Euroopan meri-, kala- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) rahoitusta jäähileasemalle ja purkupaikan kehittämiseen. Asikkalan Kirkonkylälle, koulutuskeskus Salpaus rannalle rakentuu kokonaisuus, joka palvelee jatkossa kaupallisia kalastajia.

Asikkalan kunnassa ei ole tällä hetkellä riittäviä fasiliteetteja kaupallisille kalastajille. Alueella on kaupallista kalastusta, mutta ei yhtään kaupallisten kalastajien tarpeita vastaavaa yleistä purkupaikkaa tai edes jäähileasemaa, jonka avulla taataan hyvä kalanlaatu ja säilyvyys.

Päijänteen rannalle tulee jäähileasema, joka palvelee kalastajia. Lisäksi alueen pintoja ja valaistusta parannetaan. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 100 000 euroa, josta Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämä EMKVR rahoitus on 80 %, loput kustannuksista katetaan Asikkalan kunnan omarahoitusosuudella. Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin toukokuun loppupuolella.

Purkupaikan kehittämisen myötä alueella toimivien kalastajien toimintaedellytykset paranevat ja uusilla kalastajilla on matalampi kynnys ryhtyä kaupallisiksi kalastajiksi, koska he voivat hyödyntää purkupaikkaa ja sen jäähileasemaa. Hanke tukee osaltaan myös koulutuskeskus Salpauksen toimintaa ja kalastajien kouluttamista.

”Yhteiset fasiliteetit helpottavat kalastajien toimintaa. Ei ole mahdollista, eikä taloudellisesti järkevää, että jokainen kalastaja hankkii omat jäähilekoneet”, toteaa Asikkalan kunnan elinvoima-asioiden projektipäällikkö Kirsi Vuollet.

Päijät-Hämeessä kala-alan nosteessa

Päijät-Hämeen alueella on paljon muutakin kala-alan kehitystyötä meneillään. Lahden Niemen satamaan rakentuu kalan lajitteluasema, jonka myötä hoitokalastussaaliista saadaan enemmän elintarvikekäyttöön. Padasjoen kalasatamaa kehitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita, joka vahvistaa alueen ammattikalastajien toimintaedellytyksiä. Kaikki nämä hankkeet tukevat toisiaan ja lisäävät alueen kalaelinkeinon vetovoimaa. Lisäksi huoltovarmuus, omavaraisuus ja lähikalan saanti paranevat.

Nyt myös kalan tutkimus- ja kehitystyötä tehdään alueella. LAB-ammattikorkeakoululla on meneillään hanke, jossa kalan sivuvirtoja tutkitaan ja niiden hyödyntämistä kehitetään. Vireillä on myös muita kalan sivuvirtoihin liittyviä hankeaihioita. Muutoinkin Päijät-Hämeen alueella on alettu ottaa paremmin kala osana maakunnan elintarviketoimintaa.

Elokuussa päättyvässä Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset -esiselvityshankkeessa on selvitetty kalastajien toimintaedellytyksiä sekä mahdollisen yhteisen kalan logistiikkakeskuksen sijoittumista Asikkalan seudulle.

”Hankkeen avulla on jo lisätty kalastajien ja jalostajien yhteistyötä sekä selvitetty kala-alan liiketoimintapotentiaalia. Hienointa on, että innostus kala-alaa kohtaa näkyy”, kertoo Vuollet tyytyväisenä.

Lisätietoja hankkeista:
Elinvoima-asioiden projektipäällikkö
Kirsi Vuollet +358 44 778 0966
kirsi.vuollet@asikkala.fi