Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 12.12.2023

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua.

Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2023 pitämässään kokouksessa ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Virallinen keskustelutilaisuus järjestetään Pörskälässä 29.1.2024 klo 18-20

Keskustelutilaisuudessa käydään läpi kunnan taloudellista tilannetta, opetuksen järjestämiseen liittyvää kokonaisuutta sekä eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseksi Kalkkisissa tai muissa kunnan yksiköissä.

Ennakkovaikutusten arviointi päätösehdotusten vaikutuksista lapsiin, palveluntuotantoon, henkilöstöön, elinvoimaan ja talouteen kohdistuvista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa 15.1.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.

Asikkalan kunnanvaltuusto päättää Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan järjestämisestä 18.3.2024 kokouksessa.

Kuntalaisilla on mahdollisuus saada lisätietoa www.asikkala.fi – sivustolla (Kalkkisten koulu). Koulun ja ryhmäperhepäiväkodin piirissä oleville huoltajille asian käsittelystä tiedotetaan Wilman ja Päikyn välityksellä.

Lisätietoa
vs. sivistysjohtaja Petri Manninen, 044 778 0018
sivistysjohtaja Petri Haapanen, 044 778 0430 (2.1.2024 alkaen)
varhaiskasvatuspäällikkö Nerinda Laine, 044 778 0321

Toivomme yhteydenottoa ensisijaisesti koulutoimisto@asikkala.fi