Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027 Hankeavustus 82 120,00 euroa kattaa 80 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.

OKM/98/520/2024

Esi- ja perusopetus

  • opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi
  • ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin
  • avustajien ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen

OKM/977/520/2022 Myönnetty avustus on 103 000 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus toteutununeista kokonaiskustannuksista tulee olla enintään 95 %. Avustuksen käyttöaika on 26.10.2022-31.7.2024.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Avustusta käytetään varhaiskasvatuksen erityisopetuksen tukeen kouluvalmentajan ja liikuntavalmentajan palkkakuluihin.

Kouluvalmentaja: Anna-Sofia Kuoppalaakso

Liikuntavalmentaja: Masa Malén

OPH 91/1132/2022 valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyys kasvatukseen. Avustus tulee käyttää ajalla 27.9.2022-31.5.2024.

Asikkalan kunnalla on tavoitteena kehittää tiedekasvatusta ja lisätä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. 9. vuosiluokan oppilaat vierailevat Tiedeluokka SOLU:ssa neljä kertaa 1.1.2023-31.3.2024 välisenä aikana, yhteensä 16 vierailupäivää. Oppilasryhmien lisäksi opettajat vierailevat samassa tilassa.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen LUMA-keskus. Hankkeen koordinoinnista, tutkimuksesta, opetuksesta, koulutuksista ja tiedottamisesta vastaavat Helsingin yliopiston asiantuntijat.

Koordinointi: Noora Kivikko

Yläkoulun aineenopettajat

Asikkala suunnannäyttäjänä ilmastonmuutos- ja kestävyysopetuksen merkityksellisyyden vahvistajana- hanke

Asikkalan kunnalla ja Helsingin yliopistolla on käynnissä Opetushallituksen rahoittama hanke (1/2023 – 5/2024). Hankkeessa kehitetään kunnan kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen opetusta monesta eri kulmasta.

Toiminnan keskiössä ovat perusopetuksen nuoret, joiden oppimiskokemuksia aiheiden parista tutkitaan sekä pyritään kehittämään ja tukemaan. Kunnan yhdeksäsluokkalaiset nuoret pääsivät syksyllä 2023 vierailemaan neljästi Helsingin yliopiston Tiedeluokka SOLU:ssa Lahden yliopistokampuksella. Vierailut olivat osa perusopetusta ja niiden aikana nuoret pääsivät tekemään kokeellisia töitä kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen teemoissa. Nuorilta ja heidän opettajiltaan saadun palautteen perusteella kehitettiin opetusmateriaalia, joka on vapaasti kaikkien käytössä.

Hankkeessa myös kehitetään Asikkalan kunnan tiedekasvatusta sekä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöä. Kunnan hyviä toimintatapoja myös esitellään muille kunnille. Jo nyt Asikkalan perusopetuksessa on paljon hyviä ja kokemuksen kautta hioutuneita tapoja, joista halutaan kertoa eteenpäin. Hankkeen aikana myös tunnistettiin haasteita, joita Asikkala pyrkii kehittämään ja parantaa näin tasa-arvoista opetusta ja tukee opettajien työtä.

ESAVI/45532/2022 Hankkeen kokonaiskustannukset 40 000 € omarahoitusosuus 50 % on 20 000 €. Valmistelu hyvinvointijohtaja Matti Kettunen

Perheiden aktivointi yhdessä liikkumiseen. Kannustaminen terveisiin elämäntapoihin sekä edistää liikunnanriemua.

Koordinointi: Marjo Vänskä

OPH-1250-2023 Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on käsitellyt Erasmus+ KA122-SCH
hakukierroksella Round 1/ (23.02.2023) jättämänne hakemuksen ja päättänyt myöntää
teille avustusta seuraavasti.
Hankenumero: 2023-1-FI01-KA122-SCH-000141684
Hakulomakkeen numero: Form ID KA122-SCH-C4D2BFCF
Hankkeen nimi: Digitaidot haltuun
Myönnetty avustus: 54474 euroa.

Koordinointi: Riikka Penttilä