Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

OKM/ 399/520/2021 Saatu avustus 118 000 euroa, mikä kattaa 80% hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Hanke päättyy 31.12.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 Asikkalan kunnalle avustusta 118 000 euroa varhaiskasvatuksen ja  149 600 euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2022 – 2023.

Varhaiskasvatukselle suunnatulla erityisavustuksella lisätään henkilöstöresurssia ryhmäavustajia ja sisäisiä sijaisia lisäämällä. Tämän lisäksi hankeavustusta kohdennetaan Kalkkisten Ryhmiksen henkilöstökuluihin.

Esi- ja perusopetuksen saama tuki vahvistaa lähikouluperiaatetta kolmella kyläkoululla. Avustus kohdennetaan esiopetuksen avustajien ja koulunkäynninohjaajien palkkakuluihin kyläkouluilla. Tämän lisäksi kunnassa lisätään laaja-alaisen erityisopettajan resurssia, millä mahdollistetaan tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden saama tuki kaikilla kouluilla. Vääksyn koulujen osalta saatu avustus kohdennetaan opettajaresurssin lisäämiseen. Pienryhmien oppilasmäärät ovat olleet koko ajan kasvavia. Pienemmillä opetusryhmillä tuetaan erityistä tukea saaville oppilaille paremmat edellytykset oppimisen ja hyvinvoinnin tuelle.

ESAVI/ 12892/2021, 30 000 euroa, mikä kattaa 80% hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Hanke päättyy 30.6.2022.

Voit tutustua hankkeeseen enemmän Kerhot ja harrastustoiminta

Hankeavustuksella lisätään kohdennettua kuraattoripalvelua yläkoulun, lukion ja toisen asteen opiskelijoille Asikkalan kunnassa. Nuorten hyvinvointia vahvistetaan panostaen yläkoulun oppilaiden yhteistöllistä opiskelijahuoltoa läsnäololla ja yhteisöllisyyttä tukevilla toimenpiteillä koulun arjessa.

OKM/1282/520/2021, avustuksen määrä 46080 euroa, 20%,

25.11.2021-31.12.2023

Asikkalan kunnassa on tehty palveluverkko ja kouluverkkoselvitys vuosien 2020-2021 aikana. Millä eri toimenpiteillä saamme Asikkalasta rakkauden arvoisen kunnan. Pääteemat on määritelty hankkeeseen: Lasten ja nuorten osallisuus ja elinvoimaiset kylät (painottaen koulua toimintakeskuksena