Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Varhainen tuki lapselle turvaa myös koulupolkua. Asikkalan kunnan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti. Tuen tarpeen lähtökohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti huoltajien ja henkilöstön yhteistyönä. Varhaiskasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen erilaisia menetelmiä ja välineitä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) Leena Mokka

Asikkalassa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka tapaa säännöllisesti lapsia ja henkilökuntaa varhaiskasvatuksen eri yksiköissä. Veo työskentelee myös pienryhmissä sekä ryhmän yhteisopettajana. Veon työn tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä myönteisellä tavalla. Hän on mukana keskusteluissa, kun pohditaan ja arvioidaan tuen tarpeita, suunnitellaan tai arvioidaan tukimuotoja tai niiden toteuttamista yhdessä henkilökunnan ja huoltajien kanssa.

Veo tekee varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi yhteistyötä mm. yhteisökasvattajan, neuvolan, toiminta-, ja puheterapiapalveluiden, sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen oppilashuoltopalveluiden (päiväkoti-esiopetus nivelvaihe) kanssa.

Veoon kannattaa olla yhteydessä, jos esim. lapsen toimiminen samanikäisten kavereiden kanssa on haastavaa, lapsen on vaikeaa mukautua annettuihin sääntöihin tai jokin lapsen kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa mietityttää.

Varhaiskasvatuksen yhteisökasvattaja Sanna Kangas

Asikkalan kunnan varhaiskasvatuksessa toimii lasten ja perheiden, sekä varhaiskasvatushenkilöstön tukena myös yhteisökasvattaja. Yhteisökasvattaja kiertää yksiköissä, sekä vierailee perhepäivähoitajien luona ja Perhekeskus Ilossa. Työ on muun muassa ryhmissä läsnäoloa, tunne- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvää työskentelyä. Lisäksi työ on perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, vanhemmuuden vahvistamista, tapahtumiin osallistumista, varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) -keskusteluihin osallistumista, sekä yksikkökohtaisten ilmiöiden pohtimista ja ratkaisujen etsimistä muiden osapuolten kanssa.

Yhteisökasvattaja on varhaiskasvatuksen opettajan (vo) työparina lapsen aloituspalaverissa, joka pidetään huoltajien toiveen mukaisesti joko lapsen kotona tai päiväkodilla. Yhteisökasvattaja on myös mukana varhaiskasvatus-esiopetus nivelvaiheessa.

Yhteisökasvattaja tekee yhteistyötä veon, varhaiskasvatushenkilöstön kanssa, sekä myös neuvolan, sosiaalitoimen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen oppilashuollon, sekä arjen tuen kanssa. Keskustelut ja kartoitukset ovat luottamuksellisia.

Yhteisökasvattajaan kannattaa olla yhteydessä, jos esimerkiksi tunteiden käsittelyssä, sosiaalisissa suhteissa tai perheen jaksamisessa on haasteita.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Leena Mokka, p. 044 778 0059, leena.mokka@asikkala.fi

Yhteisökasvattaja Sanna Kangas, p. 044-77 80 019 sanna.kangas@asikkala.fi (viestiin ei henkilötietoja)