Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti.

Tuen tarpeen lähtökohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti huoltajien ja henkilöstön yhteistyönä.

Kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen erilaisia menetelmiä ja välineitä. Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa kasvatushenkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Hänen tehtävänään on ohjata ja konsultoida kasvatushenkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Hän osallistuu lasten tuen arviointiin, tutkimuksiin, ohjaukseen, sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Asikkalan kunnan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimii lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena myös yhteisökasvattaja. Sama yhteisökasvattaja työskentelee myös Anianpellon koululla (1.-2.lk).

Yhteisökasvattajan työ on yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltotyötä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on päiväkodin- ja koulun arjessa tapahtuvaa työtä, esim. ryhmissä läsnäoloa, tunne- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvää työskentelyä, huoltajille suunnattuihin tapahtumiin osallistumista, sekä yksikkökohtaisten ilmiöiden pohtimista muun henkilöstön kanssa. Henkilöstö voi konsultoida kuraattoria ilman lapsen tai perheen henkilötietoja.

Yksilöllisessä oppilashuoltotyössä korostuu yksittäisen lapsen ja perheen hyvinvointi sekä tukeminen. Esimerkiksi lapsen tuen tarpeita pohditaan, sekä niihin etsitään ratkaisuja yhdessä lapsen, huoltajien, henkilöstön sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Yhteisökasvattajan työ on näin myös yhteistyötä muiden lasten ja perheiden hyvinvointia tukevien toimijoiden (mm. neuvola, terveydenhoitaja, psykologi, Nuorisopalvelut, yhdistykset, sosiaalitoimi, avoin varhaiskasvatus) kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Miten tavoitat yhteisökasvattajan parhaiten

Yhteisökasvattajan tavoittaa päiväkoti-ikäisen lapsen asioissa puhelimitse

Esiopetuksessa ja koulussa olevien lasten asioissa yhteisökasvattajan tavoittaa myös Wilman kautta.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Leena Mokka, p. 044 778 0059, leena.mokka@asikkala.fi

Yhteisökasvattaja Sanna Kangas, p. 044-77 80 019 sanna.kangas@asikkala.fi (viestiin ei henkilötietoja)