Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku
Lapset hiekkalaatikolla

Perhepäivähoito on kodinomainen varhaiskasvatusmuoto. Perhepäivähoidossa tarjoamme lapselle varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä, jossa leikki ja kotoisat askareet luovat pohjan uuden oppimiselle. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä lasta mukaan luettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muodostuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitoajasta sovimme kanssasi tarkemmin, kun teemme lapsellesi palvelusuunnitelman hoitosuhteen alussa.

Perhepäivähoidon tavoitteet
Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toimintaa perhepäivähoidossa ja toimii hoitajan työvälineenä. Toiminta perhepäivähoidossa koostuu perushoidosta, leikistä, ulkoilusta ja ohjatusta toiminnasta. Perhepäivähoidossa lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista toimintaa, jota hoitaja suunnittelee ja toteuttaa lasten ikätason ja kehityksen mukaan vanhempien toiveet huomioiden.

Perhepäivähoidossa hyödynnetään kunnan leikkipuistoja ja lähiluontoa.

Varahoito

Perhepäivähoitajan poissaolojen aikana varahoidon järjestämme päiväkoti Hulivilissä. Ilmoita lapsen hoidon tarpeesta varahoitopaikkaan mahdollisimman pikaisesti saatuasi tiedon hoitajan poissaolosta, kuitenkin viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon maanantaina. Laskutamme kaikki varatut sijaishoidot, vaikka niitä ei käytettäisi.

Hoitajan sairastuessa äkillisesti ilmoita hoidontarve varahoitopaikkaan heti, kun mahdollista. Noudata palvelusuunnitelmassa sovittuja hoitoaikoja myös varahoitopaikassa. On tärkeää, että tutustut lapsen kanssa varahoitopaikkaan ennen ensimmäistä hoitopäivää.

Perhepäivähoitajien esihenkilö

Jaana Ritvanen

044 778 0323

jaana.ritvanen@asikkala.fi