Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Etsivän nuorisotyön periaatteet

Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus – Nuori määrittelee tarpeen ja päättää itse siitä, mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä, työtä tehdään aina nuoren antamien tietojen pohjalta. Nuori saa aina valita, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei.

Nuorilähtöisyys –  Etsivää nuorisotyötä tehdään siellä missä nuoret ovat, silloin, kun nuoret tarvitsevat ja aina yhteistyössä nuorten itsensä kanssa. Etsivä nuorisotyö on tavoitteellista ja nuoren tarpeista lähtevää. Nuori asettaa itse tavoitteita omalle elämälleen.

Kunnioitus – Kokonaisvaltainen ja humanistinen ihmiskäsitys, nuoren kunnioittaminen sellaisena kuin hän on, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus, ihmisarvon tunnustaminen ja nuoren arvomaailman hyväksyminen.

Rinnalla kulkeminen – Etsivä nuorisotyö tukee nuorta ratkaisemaan elämänsä haasteita, löytämään tarvitsemiinsa palveluihin ja pysymään niissä, vaihtaa saattaen ja on nuoren elämässä mukana niin kauan, kuin hän haluaa tai tarvitsee. Nuori voi aina palata takaisin, ”ovi jää auki”. Etsivä nuorisotyöntekijä on aidosti läsnä.

Nuoren puolella, ei puolesta – Nuori itse on toimija, joka ratkaisee oman elämänsä haasteita ja rakentaa haluamansalaista tulevaisuutta. Etsivä nuorisotyö on nuoren tukena, mutta ei ratkaise haasteita nuoren puolesta. Nuori on itse vastuussa omasta elämästään. Etsivä nuorisotyö motivoi ja tukee nuorta tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat hänelle hyväksi.

Luottamuksellisuus – Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän ja nuoren välillä perustuu luottamukseen, ymmärtämiseen, läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen.

Kokonaisvaltaisuus – Nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi, yksilölliset tarpeet ja niiden edellyttämät palvelut ohjaavat työskentelyä. Tuen ja palveluiden oikea-aikaisuus on keskeistä.

Moniammatillinen yhteistyö – Etsivä nuorisotyöntekijä tuntee hyvin nuorten palveluverkostoa, mutta ei ole kaikkien alojen asiantuntija. Nuoren asioita selvitetään yhdessä nuoren kanssa ja osataan hyödyntää verkostoja. Etsivä nuorisotyö ohjaa nuoren tarvittaessa eteenpäin toisten ammattilaisten palveluiden piiriin.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös viranomaisten ja muiden toimijoiden luovuttamien tietojen perusteella. Tietojen luovuttamista etsivään nuorisotyöhön ohjaa nuorisolaki.

Ilmoitusvelvollisuus: 

1) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

2) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Asikkalan kunta hakee etsivän nuorisotyön toteuttamiseen vuosittain valtionavustusta Aluehallintovirastolta.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen eli etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

Tavoitat meidät :)

Etsivä nuorisotyöntekijä

Hanna Vastamäki

Puh. 044 7780287

 

Nuorisovastaava

Henna Rautavuo-Hätönen

Puh. 044 7780250

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@asikkala.fi