Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 23.10.2023. Kokouksen pöytäkirja julkaistiin tarkastamisen jälkeen torstaina 26.10.2023 kunnan verkkosivuilla.

Kokouksessaan kunnanhallitus päätti:       

1) Ohjaa konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana. 

2) Ohjaa teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                 

3) Ohjaa kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:                                                                                                                           

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                                         

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.     

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                             

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.                                                                                            

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.                 

4) Ohjaa kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

1) päättää kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,1 %,

2) päättää kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti: 2a) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %,

2b) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 %,

2c) muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 %,

2d) yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,75 %,

2e) rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 %,

2f) voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 % ja

2g) maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 % mikäli eduskunta päättää maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajaksi 1,30 % vuoden 2024 alusta lukien.

 1. Asikkalan kuntakonsernilla on mahdollista niin halutessaan ostaa 10-20 % Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista, mikäli rahoittajan vaatima ennakkomyyntimäärä ei täyty kohtuullisen ajan kuluessa eikä rakentamishanke muutoin käynnistyisi.
 2. Hankinta neuvotellaan tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Lisäksi ennen hankintapäästöstä pyydetään kannanotto Asikkalatalot Oy:n hallitukselta.
 3. Kauppakirjat tehdään vasta kohteen valmistumisvaiheessa, mihin saakka myyjän/rakennusliikkeen tulee myydä huoneistoja aktiivisesti.
 4. Kriteerit astuvat voimaan 1.12.2023.
 1. Kunnan myöntämästä poikkeamislupa- / suunnittelutarvepäätöksestä peritään lunastusmaksuna myönteisestä päätöksestä 480 euroa ja kielteisestä päätöksestä 240 euroa.
 2. Poikkeamislupapäätöksen jatkoajan myöntäminen 160 euroa.
 3. Kunnan asiakkaan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön muodostamista koskevista edellytyksistä on 90 euroa.
 4. Kunnan toimesta tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta 45 euroa/kuultava, mutta kuitenkin enintään 160 euroa/hakemus + mahdolliset ilmoituskulut todellisen suuruisina.
 5. Asema- ja ranta-asemakaavojen, tai niiden muutosten laatimisesta ja käsittelystä peritään seuraavat korvaukset, mikäli hanke on yksityisen edun vaatima, ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut:
  a) Työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen
  b) Kartta- ja materiaalikustannukset
  –       kaavakartta enintään A4; 540 euroa
  –       muut kaavat; 860 euroa
  c) Asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen 1100 euroa
  d) Yksittäisen rantaosayleiskaavamuutoksen hyväksyminen 1100 euroa.
 6. Kaavan kuulutuskustannukset todellisina.
 7. Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen 40 euroa.
 8. Kaavaote, sisältää karttaotteen ja määräykset (pdf tai paperituloste) 20 euroa.
 9. Pohjakartta/korkeuskäyrät/kiinteistörajat suunnittelua varten dwg/pdf/paperituloste 25 euroa.
 10. Maanomistajaluettelo 1-5 kpl/15 euroa, 6-10 kpl/20 euroa, seuraavat viisi kpl/ +5 euroa.
 11. Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, on erääntyneelle maksulle suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä.
 1. järjestää vuoden 2024 presidentinvaalin laitosäänestyksen seuraavissa paikoissa:

–       palvelukeskus Oltermanni,
–       asumispalveluyksikkö Sinivuokko,
–       asumispalveluyksikkö Päivänsäde,
–       Attendo Mäntyrinne 2,
–       Attendo Honkarinne ja
–       Attendo Anianpelto hoivakoti.

5. järjestää varsinaisen vaalipäivän 28.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen varsinaisen vaalipäivän 11.2.2024 äänestyksen Anianpellon koululla, Koulumestarintie, 17200 Vääksy.

Mahdollinen toinen kierros:

Vuoden 2024 presidentinvaalin mahdollisen toisen kierroksen  ennakkoäänestyksen kunnanviraston kokoustiloissa:

ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 9-19
la-su 3.-4.2.2024  klo 10-15
ma-ti 5.-6.2.2024  klo 9-20

Kiertävän ennakkoäänestyksen seuraavasti:

ke  31.1.2024  klo 17-20
Urajärven seudun kouluosuuskunta USKO (Urajärven kylätalo)
(Urajärvenraitti 151, Urajärvi)

to 1.2.2024  klo 17-20
Vesivehmaan koulu (Vesivehmaantien 285, Vesivehmaa)

pe 2.2.2024  klo 17-20
Länsi-Asikkalan koulu (Hilliläntie 207, Kurhila)

la 3.2.2024  klo 9-12
Viitailan seurojentalo (Hautiontie 70, Viitaila)

la 3.2.2024  klo 13-16
Niemimäen juhla- ja majoitustila (Kukkuramäentie 14, Iso-Äiniö

su 4.2.2024  klo 12-15
Kalkkisten koulu (Kenttätie 5, Kalkkinen)

Laitosäänestyspaikat on suunniteltu samoiksi kuin ensimmäisellä kierroksella, eli paikkoina toimisivat:

–       palvelukeskus Oltermanni,
–       asumispalveluyksikkö Sinivuokko,
–       asumispalveluyksikkö Päivänsäde,
–       Attendo Mäntyrinne 2,
–       Attendo Honkarinne ja
–       Attendo Anianpelto hoivakoti.


Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210