Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 30.1.2023. Kokouksen pöytäkirja julkaistiin tarkastamisen jälkeen torstaina 2.2.2023 kunnan verkkosivuilla.

Kokouksessaan kunnanhallitus käsiteli ja päätti hyväksyä uuden talousarvion valmisteluprosessin.

Kunnanhallitus myös päätti olla hyväksymättä tarjousta Vesivehmaan maa-alueesta ja päätti, että maanhankinnoista laaditaan kokonaisvaltainen selvitys.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää 160 000 euron lisämäärärahan Mt313 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista varten.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperiaatteet sekä mitoitusvyöhykkeet ja teki kunnanvaltuustolle ehdotuksen niiden hyväksymisestä.

Kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän opetuspalveluiden organisaatiomallin kehittämistä varten. Työryhmän tehtävänä on kuvata nykyiset Anianpellon, Aurinkovuoren, Vääksyn yhteiskoulun yläkoulun ja lukion johtamisjärjestelmät sekä nykyinen kyläkoulun johtamismalli ja laatia ehdotus opetuspalveluiden uudeksi organisaatiomalliksi. Ehdotuksessa on kuvattava uuden organisaatiomallin edut ja haitat kustannusvaikutuksineen. Selvitystyön tulee olla valmiina viimeistään 1.8.2023.

Kunnanhallitus myös päätti nimetä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan eduskuntavaalien toimittamista varten.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n, Provincia Oy:n ja Salpakierto Oy:n omistajastrategiat.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän yhteyshenkilöksi kirjasto- ja kulttuurijohtaja Tanja Kairimon.

Kunnanhallitus käsitteli luottamushenkilön eropyynnön luottamustoimistaan ja päätti tehdä ehdotuksen valtuustolle hänen luottamustoimiensa päättymisestä sekä uusien luottamushenkilöiden valitsemisesta hänen tilalleen.

Lopuksi kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi kaksi myönnettyä hanketukipäätöstä kasvatus- ja opetuspalveluille.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210