Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kaikkiaan 32 900 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikon aikana postitse kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon. Kyselyn postitukset on aloitettu.

Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksyllä 2024.

Kuntalaistutkimuksessa 2024 on mukana 46 kuntaa, Asikkala mukaan lukien.
Asikkalan kuntaan kyselyitä on tulossa tilastollisen otoksen kautta 450 kappaletta.

Mikäli olet valikoitunut mukaan kyselyyn, olisi meille äärimmäisen tärkeää, että vastaat. Kaikki saadut vastaukset ovat arvokkaita.