Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ympäristöministeriö rahoittaa ilmastolainmukaiset ilmastosuunnitelmat seitsemään Päijät-Hämeen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään. Ilmastosuunnitelmien tekoa koordinoi Päijät-Hämeen liitto ja suunnitelmat tehdään yhteisenä prosessina, mikä tehostaa resurssien käyttöä sekä hyvien käytänteiden jakamista kuntien kesken. Jokainen kunta saa kuitenkin oman suunnitelmansa ja määrittää omat toimenpiteet ilmastotyölleen. Suunnitelmatyö on aloitettu syksyllä 2023 ja kuntien valtuustojen on määrä hyväksyä valmiit suunnitelmat vuoden 2024 lopulla. 

Suunnitelmaa ja ilmastotyötä tehdään yhdessä 

Ilmastosuunnitelmien laadinnassa pyritään kuulemaan mahdollisimman laajasti kuntien työntekijöitä, päättäjiä, asukkaita, yritystoiminnan edustajia ja muita toimijoita. Tähän mennessä on mm. käyty keskusteluja kuntien johtoryhmien kanssa sekä toteutettu kyselyt kuntien työntekijöille ja päättäjille. Henkilöstökyselyyn saatiin kaikista kunnista yhteensä lähes 230 vastausta ja päättäjien kyselyyn vastasi noin 70 kuntien päättäjää. Pääosa kyselyihin vastanneista koki, että kuntien on tärkeää tehdä aktiivista ilmastotyötä ja pyrkiä pienentämään päästöjä alueillaan. Useat toivoivat, että suunnitelmissa voitaisiin päästövähennysten lisäksi huomioida myös ilmastosuunnitelmakuntien ainutlaatuinen luonto ja ympäristö. 

Asukkaat ja oppilaitokset mukana suunnitelmatyössä 

Hartolan asukasraadissa pelattiin ilmastopalapeliä
ja pohdittiin kestäviä elämäntapoja.

Kuntien ilmastosuunnitelmien teossa huomioidaan kuntalaiset ja kartoitetaan tekoja, joilla kunta voi tukea asukkaitaan elämään kestävämmin. Asukasviestintään ja osallistamiseen on saatu avuksi hieno kattaus LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, kun palvelumuotoilun, ympäristötekniikan ja markkinoinnin opiskelijat ovat ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää. Myös toisen asteen opiskelijat osallistuvat asukkaiden kohtaamisiin, sillä Salpauksen toisen vuoden ympäristönhoitajaopiskelijat järjestävät Padasjoen yläkoulun oppilaille kestävyysaiheisen tapahtuman ennen talvilomia.

Hartolassa kokeillaan kunnan hyvinvointikoordinaattorin johdolla asukasraatimallia. Raatiin on saatu mukaan yhdeksän erilaisista lähtökohdista ja taustoista tulevaa ihmistä ja heillä on tapaamisissa mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ilmastosuunnitelmien sisältöihin. Mahdollisesti asukasraatikonseptia voidaan kokeilla muissakin kunnissa myöhemmin suunnitelmatyön aikana.

Ilmastosuunnitelmakunnissa on runsaasti vapaa-ajanasutusta ja myös mökkiläisten ajatuksia halutaan kuulla ilmastosuunnitelmiin liittyen. Päijänne-Leader järjestää vapaa-ajanasukkaiden yhdistysten puheenjohtajille yhteisen keskustelutilaisuuden aiheen äärellä. Myöhemmin keväällä on tarkoitus toteuttaa kyselyt kuntien asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja yhdistyksille.

Päijät-Hämeen ilmastokokous kokoaa kuntapäättäjät yhteen

Kaikkien Päijät-Hämeen kuntien yhdessä järjestämiä Ympäristöviikkoja vietetään  20.5. – 5.6. ja tänä vuonna niiden teemana on Muuttuva ilmasto. Yksi ympäristöviikkojen päätapahtumista on kuntien päättäjille suunnattu Päijät-Hämeen ilmastokokous, joka järjestetään osana ilmastosuunnitelmatyötä toukokuussa. Tilaisuudessa päättäjille on tarjolla asiantuntijan alustus aiheeseen sekä makupaloja alueen yritysten ja kuntien parhaista ilmastoteoista. Myös nuorten ääni saadaan esille ilmastokokouksessa, kun maakuntaliiton kokoama vaikuttajakoulu haastaa kuntia ilmastotekoihin.

Seuraa ilmastosuunnitelmatyön etenemistä kuntien nettisivuilla ja somekanavissa ja anna oman äänesi kuulua kuntasi ilmastosuunnitelmassa.

Lisätietoja:

Terhi Ahava                                                                                      Maarit Virtanen

projektikoordinaattori                                                                   projektipäällikkö

Päijät-Hämeen liitto                                                                      Päijät-Hämeen liitto

p. 044 770 7314                                                                               p. 044 077 3272

etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi                                            etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen liitto koordinoi maakunnallista ilmastotyötä osana Canemure-hanketta. Ympäristöministeriön myöntämä rahoitus kuntien ilmastosuunnitelmiin mahdollistaa omalta osaltaan ilmastotyön määrätietoisen ja pitkäjänteisen etenemisen mukana olevissa kunnissa.