Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Valmisteluhanke tuottaa tietoa kalatalouteen liittyvistä liiketoimintaedellytyksistä mahdollisten tulevien investointien käyttöön

TIEDOTE 8.9.2023

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Sisä-Suomen Kalaleaderi on myöntänyt Asikkalan kunnalle rahoituksen kalatalouden liiketoimintaedellytysten valmisteluhankkeelle. Päätavoitteena on saada riittävästi tietoa mahdollisen laitosinvestoinnin toteutuksen tueksi ja näin lisätä raaka-aineen saantia sekä vahvistaa kalastajien elinkeinoa, työllisyyttä ja matkailua.  

Liiketoimintaselvityksellä lisää yhteistyötä 

Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja vahvistaa yhteistyötä kalatalouden toimijoiden kesken. Liiketoimintaselvityksessä arvioidaan kalatalouden kehittämisen vaikutuksia paikalliseen talouteen ja uusien työpaikkojen määrään. Tämä selvitys sisältää markkinoiden ja kysynnän analysoinnin, liiketoimintakonseptien selvittämisen sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisen.  

Hankkeen avulla haluamme lisätä yhteistyötä ja tukea kalastajien liiketoimintaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti matkailun yrityksille ja yrittäjille, painottaa Rinna Ikola-Norrbacka. 

Mahdollinen investointi kalankäsittelylaitokseen 

Hankkeessa selvitetään mahdollisen kalankäsittelylaitoksen sijainti ja logistiikka sekä tehdään alustavat suunnitelmat laitoksesta ja selvitykset kalan käsittelyyn liittyvistä laitteista. Tarkasteluun tulee myös kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja määräykset kuten hygieniastandardit ja ympäristövaatimukset. 

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kalatalouden asiantuntijan, kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta saamme riittävät tiedot päätöksentekoon ja voimme edistää tätä tärkeää elinkeinoa tulevaisuudessa. Etsimmekin nyt kala- tai luonnonvara-alan asiantuntijaa, joka voisi olla avainhenkilönä tämän merkittävän selvityksen toteuttamisessa, Kirsi Vuollet vinkkaa. 

Asikkalassa uskotaan, että tämä valmisteluhanke tuottaa merkittävää lisätietoa ja hyötyä alueellemme. Lisätietoja hankkeesta saa ottamalla yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin. 

Asikkalan kunta 

Kunnanjohtaja
Rinna Ikola-Norrbacka
+358 44 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Elinvoima-asioiden projektipäällikkö
Kirsi Vuollet
+358 44 778 0966
kirsi.vuollet@asikkala.fi