Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kunnanvaltuusto (30.10.2023 § 50) päätti ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Päätöksen tekoa varten tehdään erillinen selvitys. Selvityksessä tarkastellaan opetuksen järjestämiseen liittyviä vaihtoehtoja koulun mahd. lakkauttamisesta, siirtymisestä 2-opettajaiseen kouluun, koulun peruskunnostamisesta ja uuden rakentamiseen. Näitä vaihtoehtoja arvioidaan kunnan palvelutuotannon, oppilasmäärän ja talouden näkökulmasta.

Erillinen selvitys löytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousalustalta.

Aikataulu

Vireilläolosta on tiedotettu kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.11.2023 ja kunnanhallituksen 4.12.2023 kokouksen jälkeen Asikkalan kunnan www.asikkala.fi -sivustolla. Tämän lisäksi Länsi-Asikkalan koulun osalta tiedotetaan erikseen lautakunnan 16.5. pidetyn kokouksen jälkeen. 

Kuntalaisilla on mahdollisuus saada lisätietoa www.asikkala.fi – sivustolla. Koulun huoltajille asian käsittelystä tiedotetaan Wilman välityksellä. 

Virallinen keskustelutilaisuus (kuuleminen) järjestetään ke 21.8.2024 Länsi-Asikkalan koululla.

Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus on alustavasti pe 23.8.2024.

Ennakkovaikutusten arviointiin kootaan oppilaiden, huoltajien, kouluissa työskentelevän henkilöstön ja yrittäjien näkemyksiä päätösehdotuksen vaikutuksista. Näistä näkemyksistä tehdään koonti lapsivaikutusten arviointiin. Siihen huomioidaan myös saadut kannanotot ja lausunnot.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa ti 20.8.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6, 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa syyskuussa tai viimeistään vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. Valtuusto päättää Länsi-Asikkalan koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2025 alkaen viimeistään talousarvion valmistelun yhteydessä.

 Vääksyssä 17.5.2024

Petri Haapanen, sivistysjohtaja