Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkala pärjäsi hienosti Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko kilpailussa 2023 sijoittuen 3. sijalle. Asikkala osallistui kilpailuun Kanavaanari -matkaparkin toteuttamisella.

Raadin mielestä Asikkalan teko edistää matkailualan ja sitä sivuavien toimialojen yritysten toimintaedellytyksiä ja asiakasvirtaa. Teko vastaa todettuun tarpeeseen hyvin ja on yritysystävällinen teko, joka tuottaa hyötyä yrityksille myös laajemmalla alueella.

TIEDOTE

Heinolan uudistuneelle yritysyhteistyölle Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko 2023 -palkinto

Heinolan kaupunki on saanut Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko 2023 -palkinnon. Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko -kilpailussa kunnat saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua kilpaan. Päijät-Hämeen Yrittäjien neljättä kertaa järjestämään kisaan osallistui kuusi päijäthämäläistä kuntaa.

Kilpailun avulla halutaan nostaa esiin Päijät-Hämeen kuntien yritysystävällisiä tekoja ja auttaa
kuntia tunnistamaan yrittäjien arjen kannalta oleellisia toimintamalleja ja mahdollisia kehityskohteita. -Kunta, joka päätöksenteossaan ja toimissaan huomioi yritysvaikutukset, on houkutteleva sijoittumispaikka yrityksille. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen on kunnalta pitkäjänteistä, sinnikkyyttä vaativaa työtä, jolla synnytettään sitä kipeästi tarvittua veto- ja pitovoimaa alueelle. Haluamme tällä vuosittaisella kilpailulla kannustaa ja tukea kuntia tässä työssä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Yritysten, Päijät-Hämeen Yrittäjien, Suomen Yrittäjien, Lahden Seudun Kehitys LADECin ja Päijät-Hämeen liiton edustajista koostuva kilpailuraati valitsi voittajateoksi Heinolan kaupungin uudistuneen yritysyhteistyön toimintamallin. Raadin mielestä teossa näkyy strateginen ote elinkeinopalvelujen perustavanlaatuiseen parantamiseen, jolla on saavutettu keskitettyä tiedonhallintaa, jatkuvuutta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Heinolan kaupunki teetti opinnäytetyönä kartoituksen yritysyhteistyön kehittämiskohteista. Sen seurauksena kaupunki on mm. ottanut käyttöön paremman asiakaspalvelun ja yritysviestinnän mahdollistavan CRM-järjestelmän; lanseerannut hankintojen markkinainfot yrityksille; järjestänyt yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen kanssa myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman yrittäjille ja tarjonnut tilat verkko-opintoihin; sekä lisännyt vuorovaikutusta yrityskentän kanssa eri muodoissa.

Muiden kuntien kilpailuteoista raati sijoitti toiselle sijalle Orimattilan kaupungin ostolaskudatan avaamisen, mitä pidettiin luottamusta ja avoimuutta lisäävänä tekona, jota monikaan kunta samassa kokoluokassa ei vielä tee. Kolmannelle sijalle tuli Asikkalan kunta Kanavaanari -matkaparkin toteuttamisella, jonka koettiin edistävän matkailualan ja sitä sivuavien toimialojen yritysten toimintaedellytyksiä ja asiakasvirtaa.

Raati kiitti myös Hollolan kunnan matkailualan yrityksen sijoittumisen tukemista ketteryydestä ja elinvoimamyönteisyydestä. Iitin kunnan lanseraamat hankintainfot raati näki konkreettisena, pk-yrityksiä auttavana tekona. Lahden kaupungin Food Pilot Plant -ympäristön toteuttaminen yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Viljaklusterin kanssa oli raadin mielestä elintarviketeollisuuden jalostusarvon kasvattamista vahvasti tukeva teko.

Heinolan kaupungille luovutettiin kunniakirja torstaina 30.11.2023 Päijät-Hämeen Yrittäjien syyskokouksen yhteydessä Lahden kaupungintalolla. Valintaraadin puheenjohtaja, maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin jakaman palkinnon vastaanotti Heinolan kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi ja elinkeinopäällikkö Netta Malin.

Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa järjestetty Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko -kilpailu on
osa Päijät-Hämeen Yrittäjien seudullista vaikuttamistyötä yrittäjyyden puolesta.