Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Yhteistyöryhmä suosittaa nykyisten rajoitusten jatkamista viikolla eli 28. helmikuuta saakka. Jos sairaalatilanne helpottuu, rajoituksista luovuttaisiin maaliskuun alussa. Toistaiseksi sairaanhoidossa on kuitenkin ollut erittäin paljon koronapotilaita. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa osallistujamäärä voi olla korkeintaan puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä. Rajoitus ei kuitenkaan koske enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia. Ulkona järjestettäville tilaisuuksille ja kokouksille ei alueellamme ole henkilörajaa. Nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 21. helmikuuta asti ja yhteistyöryhmä esittää niiden jatkamista 28. helmikuuta saakka. Yksityistilaisuudet suositellaan rajaamaan enintään 50 henkilöön. 

Asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita koskeva päätös on voimassa 19. helmikuuta asti. Päätös velvoittaa vähentämään lähikontakteja näissä paikoissa tila- ja asiakaspaikkajärjestelyin, ja se koskee esimerkiksi kauppoja, kirjastoja ja museoita. Yhteistyöryhmä esittää päätöksen jatkoa 28. helmikuuta saakka. 

Yleisötilaisuuksien ja asiakastilojen rajoituksia ei voi välttää edellyttämällä koronapassia. Koronapassin käytön rajoitukset ovat voimassa 28.2. saakka. 

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 28. helmikuuta. Koronayhteistyöryhmä suosittelee työnantajille, että laajasta etätyöstä siirrytään 1. maaliskuuta alkaen asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen. Yhteiskunnan vapautuessa korostuvat niin ihmisten oma kuin toiminnanharjoittajien vastuullisuus ja hyvät terveysturvallisuustoimet. 

Alueellamme koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on kääntynyt kasvuun rajoitusten keventämisen jälkeen. Tiistaina 15. helmikuuta sairaalassa oli koko epidemian ajan korkein potilasmäärä. Tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla. 

Rajoitusten vähentäminen lisää kontakteja ja tätä kautta koronatartuntojen määrää. Rajoitusten keventyessä ihmisten oman toiminnan merkitys kasvaa. Paras tapa suojautua vakavalta koronataudilta on ottaa rokotus. Päijät-Soten rokotuspisteissä on runsaasti vapaita aikoja, ja walk-in-pisteillä rokotuksen voi ottaa ilman ajanvarausta ja usein jonottamatta. 

Koronayhteistyöryhmä seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tiiviisti ja kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 23. helmikuuta arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.