Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Palkkatuki uudistui 1.7.2023 alkaen. Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on edistää alentuneesti työkykyisten, nuorten, yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttaneiden työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä.

Palkkatukisääntelyä yksinkertaistetaan. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Uudistuksen tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoilla ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi.

Palkkatuen käytön lisäämisellä yrityksissä pyritään lisäämään palkkatuen vaikuttavuutta ja nostamaan tätä kautta työllisyysastetta. Palkkatuen myöntämisen kriteerit suosivat jatkossa alentuneesti työkykyisten, nuorten, yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttaneiden työllistymistä yrityksiin. Ennen uudistusta myönnettyihin palkkatukijaksoihin uudistus ei vaikuta, vaan niiden tukijaksot, prosentit ja maksatushaut ja -käytänteet pysyvät entisellään.

Palkkatuen kesto pääsääntöisesti 5 tai 10 kk

Palkkatuki myönnetään pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta.

Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistetaan 50 prosenttiin palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa 70 prosenttia palkkakustannuksista. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.

Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.

Palkkatukea haetaan jatkossa uudessa sähköisessä järjestelmässä

Palkkatukiuudistuksen yhteydessä myös palkkatuen hakujärjestelmä uudistuu. Palkkatuen hakeminen ohjautuu automaattisesti Oma asiointi -palvelusta 27.6.2023 alkaen uuteen Aluehallinnon TE-asiointipalveluun. Uudistuksen myötä paperihakemuksista luovutaan 27.6.2023 alkaen, ja tuen haku onnistuu vain suomi.fi-tunnistuksella ja valtuutuksella. Jatkossa Aluehallinnon TE-asiointipalvelussa tehdään palkkatukihakemus ja sen maksatushakemukset. 

Oma asiointi -palvelu työnantajille (asiointi.mol.fi) 
Näin haet palkkatukea (tyomarkkinatori.fi) 
Lue lisää palkkatukiuudistuksen yksityiskohdista (tem.fi) 
Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta (tem.fi)