Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 11.3.2022

Maailman poliittisesti muuttunut tilanne huolestuttaa kansalaisia. Maailmalta kuuluvista tapahtumista huolimatta kunnat luovat puitteet turvallisen arjen toimintoihin ja huolehtivat normaalista palvelutarjonnasta. Suomea ei tällä hetkellä uhkaa vaaratilanteet, ja kunnissa on varauduttu poikkeusoloihin valmiussuunnitelman mukaisesti. Arki on edelleen turvallista Asikkalassa.

Mediassa liikkuu monenlaista tietoa Ukrainan tilanteesta. Virallista uutisointia voi seurata yleisradion (www.yle.fi), Maanpuolustuskorkeakoulun (www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi)  ja Ulkoministeriön (www.um.fi/ajankohtaista)  tiedotteiden kautta.

Suomalaiset ovat ymmärrettävästi olleet lähiaikoina huolestuneita Suomen, maakunnan ja kotikunnan turvallisuustilanteesta. Myös Asikkalan kuntaan on tullut kyselyitä kunnan varautumista koskien. Asikkalan kunnan verkkosivuilta voi lukea lisää varautumisesta häiriötilanteisiin osoitteessa: https://asikkala.fi/varautuminen-hairiotilanteisiin/

Kunnan varautuminen

Valmiuslain 12§ mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Kunnilla on keskeinen vastuu väestön peruspalveluiden huolehtimisessa. Lisäksi kuntien tehtävänä on huolehtia muusta tärkeästä ja kriittiseksi arvioidusta palvelu- ja hyödyketuotannosta. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) kuvatut strategiset tehtävät muodostavat perustan maakuntien, kuntien ja muiden organisaatioiden varautumiselle ja valmiussuunnittelulle.

Kunnan toimintojen perusperiaatteena kaikissa häiriötilanteissa on perustehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen niin kauan kuin se on mahdollista.

Normaaliolot

Normaaliolot ovat yhteiskunnan pääsääntöinen tila. Normaalioloissa esiintyvät uhkat voidaan ehkäistä ennalta tai tarvittaessa torjua säännönmukaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin. Normaalioloissa kehitetyt järjestelmät luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (Kunnan varautumisen johtaminen 2020)

Häiriötilanne

Häiriötilanne on uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Häiriötilanteita voi esiintyä niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakin. Häiriötilanne voi olla valtakunnallinen, alueellinen kuin paikallinenkin (Kunnan varautumisen johtaminen 2020).

Häiriötilanteessa kunnan avaintehtävät pyritään toteuttamaan, mutta toiminnan luonteessa tai määrässä voi olla muutoksia. Häiriötilanteiden toiminnan osalta kunta vastaa tiedottamisesta kuntalaisille.

Poikkeusolot

Poikkeusolot ovat valmiuslaissa määritelty yhteiskunnan tila, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö. Poikkeusolojen vallitsemisen toteaa valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Viranomaisten poikkeavista toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa.

Valmiussuunnittelulain mukaan poikkeusoloja ovat Suomeen kohdistuva aseellinen tai vakavuudeltaan siihen rinnastettava hyökkäyksen uhka, hyökkäys tai sen jälkitila, väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, erityisen vakava suuronnettomuus tai sen jälkitila, vaikutuksiltaan erityisen vakava suuronnettomuus sekä laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Kuntatason merkittävät tehtävät Asikkalassa ja niihin kohdistuvat riskit

Kuntatason merkittävät tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, joiden jatkuvuus tulee turvata jollakin tasolla myös häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.

Avaintehtäviä kunnassa:

KonsernipalvelutSosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on annettu Päijät-Sotelle. Myös varautumisen vastuu näissä asioissa kuuluu Päijät-Sotelle. Päätöksenteon turvaaminen
Viestintä ja riittävä tilannetieto
Palkanmaksu ja taloushallinto
Tietotekniikan varmistaminen
Palo- ja pelastustoimi
Tekniset palvelutVesi- ja jätevesihuolto
Häiriötilanteen edellyttämä kunnan ruokahuolto
Keskeisten rakennusten ylläpito ja sähkönvarmistus Ympäristöterveydenhuolto
Jätehuolto
Katujen hoito ja auraus
Päivittäistavarahuollon varmistaminen ja säännöstely
Kasvatus- ja opetuspalvelutPäivähoito
Perusopetus ja lukio
Joukkoliikenne
HyvinvointipalvelutNuorisotyö
Ikäihmisten hyvinvointi

Asikkalan kunnan varautuminen tehdään palvelualuekohtaisissa suunnitelmissa siten, että valmius avaintehtävien suorittamiseen on myös oloissa, joissa tilanteeseen vaikuttaa jokin tai joitakin seuraavista uhista. Palvelualuekohtaiset varautumisen suunnitelmat eivät ole julkisia.

 1. Laaja-alainen epidemia
 2. Sähkönsaannin suurhäiriö
 3. Vesi- ja jätevesihuollon merkittävä häiriö.
 4. Terroriteko
 5. Laajamittainen maahantulo, joka kohdistuu myös Asikkalan kuntaan
 6. Merkittävä tietojärjestelmähäiriö
 7. Säteilyonnettomuus
 8. Mittakaavaltaan suuri tulipalo
 9. Sota / aseellinen hyökkäys
 10. Muu varautuminen

Kriisiapua kuntalaisille on saatavissa muun muassa seuraavilta tahoilta:

 1. Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto
 2. Nuorisopalvelut
 3. Mieli ry:n kriisipuhelin 09-25250111
 4. Seurakunnat
 5. SPR
 6. Hyvinvointikuntayhtymä

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun ensisijaiset tehtävät ovat väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin.

Väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin. Kunta vastaa, että sen omat kiinteistökohtaiset väestösuojat ovat jatkuvassa toimintavalmiudessa.

Suomessa on väestönsuojelupaikkoja lähes 4,4 miljoonalle ihmiselle. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Asikkalan kunnassa on erilaisia kiinteistökohtaisia väestösuojia, jotka on tarkoitettu kiinteistön käyttäjille. Kunnan yleistä viranomaisen ylläpitämää väestösuojaa ei ole, eikä niiden olemassaoloa Asikkalan kunnalta edellytetä. Tilanne väestösuojien osalta vastaa muiden vastaavien kunnan tilannetta Suomessa.

Asikkalan kunta on muun Euroopan ja Suomen kuntien tapaan varautunut sotaa pakoon tulevien ihmisten vastaanottamiseen. Varautumisen suunnittelussa on tärkeää muistaa, että tilanne ei ole maahan tulevien tai maassa olevien ulkomaalaistaustaisten ihmisten syytä.

Huoltovarmuus:

Ruokahuollon osalta kunta on varautunut 72 h ruokahuollon järjestämiseen. Sama 72 h kotivaraohje on olemassa myös jokaiselle yksityistaloudelle. Tarkoitus on, että varastossa olisi ruokaa, lääkkeitä, juomaa ja muuta välttämätöntä vähintään 72 tunnin tarvetta vastaava määrä. Kuntalaiset vastaavat itse joditablettien hankinnasta. Kunta varaa tabletit henkilökunnalle, varhaiskasvatukseen ja koululaisille.

Liite

Pelastuslaitoksen tiedote väestönsuojista ja varautumisesta

SIVIILIVALMIUS, VÄESTÖNSUOJELU JA KANSALAISTEN OMATOIMINEN VARAUTUMINEN

Pelastuslaitokselle on tullut väestönsuojelua ja väestönsuojia koskevia tiedusteluja Euroopan turvallisuustilanteen kiristyttyä. On ymmärrettävää, että tilanne horjuttaa meidän kaikkien turvallisuudentunnetta. Uhka ei kuitenkaan tällä hetkellä kohdistu Suomeen.

Suomen viranomaiset, mukaan lukien pelastustoimi on hyvin varautunut. Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan toimintakykyä kriisitilanteissa sekä suojata väestöä tarvittaessa.

Väestön suojaaminen ja väestönsuojelu

Väestöä suojataan normaaliolojen häiriötilanteissa, esimerkiksi kemikaalionnettomuuksissa ja säteilytilanteissa. Tällöin pääasiallinen suojautumistapa on sisälle suojautuminen. Väestön varoittaminen on osa väestön suojaamista. Väestöhälyttimillä annetaan varoitus uhasta, joka edellyttää ihmisten suojautumista sisätiloihin. Väestöhälyttimillä annettavaa varoitusta täydennetään aina radiossa ja televisiossa välitettävällä vaaratiedotteella.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan väestön suojaamista aseellisen konfliktin aikana. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös evakuoida eli siirtää väestöä. Väestönsuojelun suunnittelu ja väestönsuojeluun varautuminen on osa viranomaisten tehtäviä. Lisätietoja väestönsuojelusta https://intermin.fi/pelastustoimi/vaestonsuojelu

Väestönsuojat

Väestönsuojat suojaavat siviiliväestöä. Väestönsuoja suojaa mm. räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta sekä säteilyltä ja terveydelle vaarallisilta aineilta. Suomessa oli vuonna 2020 noin 54 000 väestönsuojaa, joissa on noin 4,4 miljoonaa väestönsuojapaikkaa.

Väestönsuojia on siellä, missä ihmisiä on paljon ja rakennukset ovat suuria eli pääasiassa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa. Suurin osa väestönsuojista on kiinteistökohtaisia väestönsuojia.

Harvaan asutuilla alueilla, maaseudulla ja omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkaille ole osoitettu suojapaikkaa. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa.

Yleisimpiä kysymyksiä väestönsuojista ja vastaukset löydät täältä: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/

Omatoiminen varautuminen

Kansalaisten omatoiminen varautuminen on tärkeä osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Kansalaisilla tulisi olla kyky selvitä 72 tuntia kotonaan erilaisissa häiriötilanteissa esim. sähkön- tai vedenjakelun häiriötilanteissa. Lisätietoja https://72tuntia.fi/

Kunnan varautumiseen ja Ukrainan tilanteeseen liittyen voi olla yhteydessä:
Marja Koivisto, p. 044 778 0022, marja.koivisto@asikkala.fi
Juha Leppialho, p. 044 778 0259, juha.leppialho@asikkala.fi