Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnan elinvoimapalvelut hakee matkailusidonnaista yritystoimintaa harjoittavaa, pitkäaikaista toimijaa Pohjolan talolle. Kilpailutus on avoinna 27.3.-15.4.2024. Hakemus on toimitettava 15.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kunta@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta, PL 6, 17201 Vääksy. Hakemuksen liitteeksi pyydetään ennakkoperintärekisteriote sekä verovelkatodistus. Tarkemmat ehdot ja tiedot kohteesta löytyvät kunnan verkkosivuilta www.asikkala.fi.

Kunta etsii Vääksyn kanavanseudun palvelutarjontaa täydentämään toimijaa, joka pystyy vastaamaan alueella vierailevien matkailijoiden, vapaa-ajanasukkaiden sekä kuntalaisten palvelukysyntään. Toimijalla on mahdollisuus pitkäaikaiseen sopimukseen.

Aidan takana on Vääksyn kanava.

Toimijalla on käytössään Pohjolan taloksi kutsutun hirsirakennuksen lisäksi iso aidattu piha-alue omenapuineen Sulkumiehentiellä. Kunta perii kohteesta vuokraa sekä laskuttaa erikseen sähkön ja vedenkäytöstä.

Toimija vastaa omaan yritystoimintaansa liittyvästä jätehuollosta sekä huolehtii jatkuvasti vuokraamansa kiinteistön ja siihen kuuluvan piha-alueen moitteettomasta siisteydestä.
Pohjolan talolla on kanavan laidalla pitkä historia. Hirsirakenteinen paritupa rakennettiin vuoden 1907 paikkeilla. Omistajanvaihdoksen myötä rakennusta laajennettiin nykyiseen asuunsa vuonna 1929. Rakennus muutettiin tämän laajennuksen yhteydessä mansardikattoiseksi ja se edustaa 1900-luvun alkuvuosikymmenille tyypillistä asikkalalaista rakentamisen tapaa. Vuonna 1953 tontin ympärille rakennettiin aita ja pärekaton päälle tiilikatto. Asikkalan kunta osti tilan vuonna 1986 ja kunnosti rakennuksen matkailuinfon käyttöön. Sittemmin kunta on vuokrannut rakennusta mm. yritys- ja galleriakäyttöön. Vuodesta 2014 lähtien rakennuksessa on toiminut SPR:n Asikkalan osasto. Konesaumattu peltikatto on vuodelta 2010. Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys vuonna 2015. Kohde on suojeltu osayleiskaavassa merkinnällä SR-2.

Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa on talon lattian korjaukseen varauduttu. Varaus on ehdollinen, riippuen talon tulevasta käyttötavasta ja -tarpeesta. Korjaussuunnitelman takia liiketoiminnan käynnistäminen kiinteistössä tulevan kesän alussa voi viivästyä.
Yritystoiminnan harjoittaja voi aloittaa itselleen sopivana ajankohtana, kuitenkin viimeistään toukokuussa 2025. Pohjolan talon tulee olla yleisölle avoin vähintään kuusi tuntia joka arkipäivä klo 9-19 välillä kesäkuukausien aikana, muu ajankohta sovittavissa. Viikonlopun aukioloajat katsotaan eduksi. Aukioloaikojen laiminlyönti on pätevä syy sopimuksen purkamiselle. Yritystoiminta tai asiakkaiden pysäköinti ei saa aiheuttaa häiriötä lähialueen asutukselle.

Yrittäjän tulee olla ennakkoperintä- ja arvonlisärekisterissä. Lisäksi yrittäjän tulee huolehtia itsenäisen yrittäjän ja työnantajan lakisääteisistä velvoitteista ja vastuista ja hänen on kustannuksellaan hankittava kaikki liiketoiminnan harjoittamisessa tarvittavat luvat. Kokemus aiemmasta matkailusidonnaisesta yritystoiminnasta on suotavaa.

Hakemuksen tulee sisältää:

Lisätietoja kilpailutukseen liittyen voi kysyä 5.4.2024 asti sähköpostitse kunta@asikkala.fi. Kohteeseen tutustuminen sovittava erikseen, ulkoa käsin kohteeseen tutustuminen on mahdollista ilman ajanvarausta omatoimisesti.

Toimijat valitaan tarkentaviin keskusteluihin viikolla 17 niiden hakemusten joukosta, jotka täyttävät yritystoiminnalle määrätyt yllä mainitut ehdot. Keskusteluihin valittaviin toimijoihin ollaan yhteydessä 18.4.2024 ja valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille saman päivän aikana. Lopullinen valinta tehdään jatkokeskusteluiden päätyttyä viikolla 18.

Valintakriteereissä painotetaan kokemusta matkailusidonnaisesta yrittämisestä, sitoutumista kohteen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä kohteessa toteutettavaa palvelutarjontaa.

Tiedustelut sähköpostitse: kunta@asikkala.fi

Lähde: Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma 2017