Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ajankohtaistiedote

Eduskunta hyväksyi lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta lähtien. Asikkalan kunta valmistelee uudistusta yhdessä Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen kuntien kanssa.

Työvoima- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kuntiin 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi 1.3. hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Lain voimaantulo vaatii vielä presidentin vahvistuksen.

TE-palveluiden siirrossa kuntiin on kyse mahdollisuudesta reagoida nopeammin ja asiakaslähtöisemmin alueellisiin tarpeisiin niin kuntien elinvoiman kuin työllisyyden muutosten suhteen. Muutoksen myötä tuleva uusi rahoitusmalli kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi. TE-toimistojen asiakkaat, palvelut ja tehtävät tulevat siirtymään kunnille, ja henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella.

Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla halutaan aikaisempaa vaikuttavammin edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua. Kuntien paikallistuntemuksen ansiosta työpaikkojen ja työtekijöiden kohtaamista voidaan monin eri tavoin tehostaa. Kunnissa on tietoa asukkaista ja paikallisesta elinkeinoelämästä, mikä antaa mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluja.

Muutos tuo toivottuja keinoja kuntien elinvoiman lisäämiseen ja työllisyyden edistämiseen myös Asikkalan näkökulmasta. Uudistuksen valmistelussa tullaan tekemään laajaa yhteistyötä kuntien, valtion ja eri sidosryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö Päijät-Hämeen kuntien välillä on jo alkanut. Uudistus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä ja palvelu jatkuu siirtymäaikana tuttuun tapaan.

Päijät-Hämeen kunnista Lahti, Asikkala, Hollola, Orimattila ja Kärkölä ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun aikana on päästy testaamaan ja rakentamaan käytäntöjä ja toimintamalleja, joita tullaan muutoksessa hyödyntämään. Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu jatkuu 31.12.2024 saakka.

Lisätietoja:
TE-palvelut 2024 -uudistus (Työvoima- ja elinkeinoministeriö)
Minna Toivonen, työllisyysvastaava 044 7780224