Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

The English Playschool of Asikkala (jäljempänä Playschool) on yksityinen, voittoa tavoittelematon, kannatusyhdistyksen ylläpitämä englanninkielinen päiväkoti, joka on tarjonnut varhaiskasvatusta englannin kielellä Asikkalassa jo yli 20 vuotta. Kannatusyhdistys on tarjonnut työpaikan viime aikoina 4,5 työntekijälle ja päivähoidon 15 – 20 lapselle.

Kannatusyhdistys on anonut Asikkalan kunnanhallitukselta vapautusta vuokrasta ajalla 1.9.2021 – 31.7.2022. Anomuksen tavoitteena on kestävän toimintamallin luominen kevään 2022 aikana.

Kunnanhallitus päätti myöntää 11.10.2021 anomuksen mukaisesti 8600 euron suuruiset toimitilavuokrasaatavat anteeksi sekä myöntää vapautuksen toimitilojen vuokranmaksusta syyskuun 2021 vuokrasta enintään heinäkuun 2022 loppuun asti.

Playschool on sopeuttanut omaa toimintaansa vuosien varrella. Yhteistyötä kunnan kanssa on tehty jo pidemmän aikaa, tehostetusti parin viimeisen vuoden aikana. Kunnan tehtävänä on edelleen miettiä palvelujen järjestämistä lapsiperheiden näkökulmasta suhteessa kunnan lapsimäärään, hoitoaikoihin ja henkilöstöön. Osana varhaiskasvatuksen järjestämisen suunnitelmaa on myös esiopetuksen järjestäminen.

Kunnan ja Playschoolin yhteisenä tavoitteena on löytää sekä lyhyen että pitkän aikajänteen ratkaisu englannin kielen varhaiskasvatusta tarjoavana kuntana. Luomme Asikkalan kuntaan kestävän toimintamallin tarjoten hyvää ja laadukasta varhaiskasvatuspalvelua myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Petri Haapanen, vs. sivistysjohtaja, petri.haapanen@asikkala.fi, 044 778 0430

Sanna-Maija Kivimäki, päiväkodin johtaja , playschool.toimisto@outlook.com, 044 9748 289/toimisto