Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan ympäristölautakunta on pitänyt vuosittain keväällä kevätkatselmuksen kunnan alueella. Katselmuksessa on käyty läpi kiinteistöjä, joissa on epäsiisteyttä, roskaamista, luvatonta rakentamista tai on vaara aiheutua ympäristön pilaantumista. Todetuista puutteellisuuksista on lähetetty asianomaisille kirjallinen kehotus korjata tilanne.

Kun lumet nyt alkavat kevätauringon lämmittäessä sulamaan, on aika tarkastaa oman kiinteistön kunto ja siisteys. Jokaisen huolehtiessa omasta kiinteistöstä, saadaan yhteinen ympäristömme pysymään siistinä ja miellyttävänä. Mikäli lähikiinteistön kunnossa jokin huolettaa, otathan ensisijaisesti yhteyttä kiinteistön omistajaan ja keskustelet mahdollisista toiveista.

Keväällä 2024 ympäristölautakunta pitää katselmuksen heille tulleiden ilmoitusten perusteella tarvittaessa. Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä voi etukäteen tehdä ympäristönsuojeluun ymparisto@asikkala.fi 16.4.2024 asti. Näiden mahdollisten ilmoitusten pohjalta ympäristölautakunta arvioi katselmuksen tarpeellisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä.

Asikkalan ympäristölautakunta