Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Valtionavustus yksityistien parantamiseen

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Lue lisää: Yksityisteiden parantamisen avustaminen – ely – ELY-keskus

Yksityistien kunnossapitoavustus

Yksityistielain (560/2018) § 84 mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Avustuksen yleiset ehdot

Avustuksen määräytyminen

Yksityistierekisteri

Lainvoimaiset tieoikeudet ja päätökset tiekunnista merkitään kiinteistörekisteriin, kiinteistörekisterikartalle ja yksityistierekisteriin, jotka ovat osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa. Viranomaisneuvonta on maksutonta. Aikaa vievät selvittelytyöt ovat maksullista palvelua.

Tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, yhteystiedot:

Tiekuntien päätökset uusista vastuuhenkilöistä sekä tiekunnan päätös tiekunnan perustamisesta, tiekunnan uudesta ulottuvuudesta sekä säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista:
– web-lomakkeella: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
– sähköpostilla: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
– postitse: Muut hakemukset, PL 1007, 00521 Helsinki

Digiroad

Yksityistielain myötä yksityistiekunnilla on velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset.

Yksityistietiedot ilmoitetaan VYYTI-lomakkeella, johon pääsee Väyläviraston sivulta.

Yhteystiedot

Hjelm Jukka

Maanrakennusmestari

Puhelin: 0447780293

Sähköposti:

Talvi Tiina

Palvelusihteeri

Puhelin: 0447780276

Sähköposti: