Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 6. helmikuuta vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme.

Valtuusto käsitteli kokouksessa valtuutettu Sari Kolsin eropyynnön ja päätti todeta Kolsin tehtävän valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä päättyneen 29.12.2022. Kolsin tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi nousee Heidi Seppälä. Valtuusto päätti valita uudeksi kunnanhallituksen jäseneksi Seija Upolan ja hänen varajäsenekseen Saana Kuntun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuusto käsitteli nuorisovaltuuston tekemän aloitteen moposuoran rakentamisesta Asikkalaan ja merkitsi tiedoksi aloitteeseen laaditun vastauksen. Hyvinvointilautakunnan laatiman vastauksen ja päätöksen mukaan jatkossa selvitetään mahdollisuuksia mopokerhotoiminnan käynnistämistä paikallisten seurojen, kunnan ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Hyvinvointilautakunnan näkemyksen mukaan kunnan ylläpitämää moposuoraa ei rakenneta vastuu- ja  turvallisuussyistä.

Valtuusto päätti myöntää 160 000 euron lisämäärärahan Mt313 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista varten. Lisämäärärahan perusteena ovat nousseet rakentamiskustannukset.  

Valtuusto päätti hyväksyä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperiaatteet sekä mitoitusvyöhykkeet.    

Valtuusto käsitteli luottamushenkilö Monna Helenin eropyynnön luottamustoimistaan ja päätti todeta hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan varajäsenenä päättyneen 1.1.2023. Valtuusto päätti valita Helenin tilalle Teija Hiltusen tarkastuslautakunnan varajäseneksi ja Terhi Vesterisen hyvinvointilautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouksessa jätettiin valtuustoaloitteet haja-asutusalueiden tiedotuksen turvaamisesta ja elinvoimajaoston toiminnan ja päätöksenteon prosessien täsmentämisestä.

Lisätietoja
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210