Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA

Asikkalan kunta myy vanhan kansakoulun eli vanhan Nuokun hirsirakennuksen, os. Kanavatie 11 17200 VÄÄKSY. Suojelumerkinnällä (sr-2/17) olevan rakennuksen kokonaispinta-ala on 461 k-m² ja 2900 m2 tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 300 k-m2. Maapohjasta tehdään ostajan kanssa 30-50 vuoden vuokrasopimus, mutta ostaja voi myös jättää kunnalle ostotarjouksen maapohjan ostamisesta perusteluineen. Tarjouksessa tulee eritellä rakennuksen ja maapohjan arvo erikseen.

Kunta huomioi tarjotun euromäärän lisäksi myös suunnitellun käyttötarkoituksen, jonka haluttaisiin tukevan paikallista yhdistystoimintaa tai yleishyödyllistä käyttöä. Rakennus myydään peruskorjattavaksi, eikä kunta vastaa mistään rakennuksen korjauskustannuksista kaupan jälkeen. Hirsirakenteinen, vuonna 1925 valmistunut Vääksyn ensimmäinen kansakoulu toimi kouluna vuodet 1925–1968 ja 1978–1987. Talo remontoitiin 1980-luvun lopulla nuorisotalo Nuokuksi. Rakennus oli nuorisotoimen käytössä aina vuoteen 2014 saakka.

Vanha koulurakennus on julkisivuiltaan hyvin säilynyt, paikallisesti arvokas, väljän pihan ja puiston ympäröimä maamerkki Kanavatien varressa. Lisäksi kohde sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Vääksyn kanavan, läheisyydessä, ja se on merkitty kaavaan suojeltavana rakennuksena (sr-2/17), jolla on erityistä rakennushistoriallista ja/tai historiallista ja/tai maisemallista arvoa.

Vapaamuotoiset tarjoukset tulee postittaa suljetussa kirjekuoressa tai tuoda 24.10.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta, Rusthollintie 2, 17200 Vääksy tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi. Kuoreen tai sähköpostin otsikkoon merkintä Nuokku/tarjouskilpailu. Asikkalan kunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä kaikki tarjoukset.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 7780290, email. harri.hirvonen@asikkala.fi