Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnan ympäristölautakunta rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena pitää kevätkatselmuksen tiistaina 14.6.2022. Katselmus suunnataan erityisesti kiinteistöihin, joissa on ollut jo pitkään jatkunutta epäsiisteyttä ja roskaamista.

Maakäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä. Katselmuksessa todetuista puutteellisuuksista tullaan asianomaiselle lähettämään kirjallinen kehotus, jossa annetaan määräaika kehotusten täyttämiseen.

Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä voi etukäteen tehdä ympäristönsuojeluun ymparisto@asikkala.fi

3.6.2022 Asikkalan ympäristölautakunta