Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkala on kuulunut hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon vuodesta 2013 lähtien. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tiputtamaan kasvihuonepäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Asikkalassa tehdään määrätietoista ilmastotyötä ja vuonna 2021 kunnan kokonaispäästöt olivat laskeneet 33% ja asukaskohtaiset päästöt 28% vuoden 2007 tasosta.

Viimeisimpinä ilmastopanostuksina kunnassa on kehitetty kevyenliikenteen mahdollisuuksia mm. pyöräparkeilla ja sähköpyörien latauspisteillä. Kehitys jatkuu vuonna 2023, kun kunta panostaa merkittävästi kevyenliikenteenväylien rakentamiseen (Mt 313, Mt 3132, Hillilä Vt 24). Asikkalassa on myös vaihdettu katuvalaistus energiatehokkaisiin ja älykkäisiin led-valoihin, mikä tiputti 70% katuvalaistuksen energiankulutuksesta. Ilmastotoimenpiteenä Asikkalaan otettiin käyttöön myös yhteissähköautokokeilu hankkimalla kuntaan kolme täyssähköautoa henkilökunnan työajoja varten. Yhteiskäyttöautoilu vähentää henkilökunnan omien – usein polttomoottorikäyttöisten – autojen käyttöä työajoissa ja tekee näin matkoista hiilineutraaleja. Asikkalan kunta hyödyntää rutkasti aurinkovoimaa ja omia pienvoimaloita on asennettu mm. koulujen ja terveyskeskuksen katolle. Myös Asikkalan kunnan ostama sähkö on uusiutuvaa ja päästötöntä.

Päästöjen jakauma Asikkalassa vuonna 2021. (Lähde: Hiilineutraalisuomi.fi)


Asikkala on ollut Hollolan kanssa vetämässä ympäristöministeriön rahoittamaan PIKU – pienten kuntien ilmastohanketta, jossa on pyritty vauhdittamaan Päijät-Hämeen pienten kuntien ilmastotyötä. Hanke on tiivistänyt alueen kuntien välistä yhteistyötä ja tuonut lisää johdonmukaisuutta kuntien ilmastotoimiin. Asikkala tukee myös alueen yrityksiä, yhdistyksiä ja maatalousyrittäjiä omassa ilmastotyössään tarjoamalla heidän käyttöönsä kunnan kanssa solmittavan ilmastokumppanuuden. Ilmastokumppanit saavat tukea konkreettisten ilmastotoimien löytämiseen, hyviä verkostoitumismahdollisuuksia sekä Teemme ilmastotyötä -logon käyttöönsä.

Energiatehokkuustyö tuottaa tulosta


Asikkalan kunta on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen ja kuluneena talvena energian säästämiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota energiakriisin seurauksena. Kunta oli mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa, joka käynnistettiin syksyllä 2022 kannustamaan suomalaisia energiansäästöön. Kampanjan tiimoilta Asikkalan kunta järjesti lokakuussa kaikille avoimen energia-aiheisen asukasillan, jossa paikallinen energianeuvoja kertoi käytännön neuvoja energiansäästöön sekä tukimahdollisuuksista talven sähkölaskuihin.

Energiansäästöä tehostettiin talvella muun muassa katuvalaistuksen tehoa säätämällä ja kaupungin kiinteistöjen sisälämpötiloja laskemalla. Toimenpiteiden myötä kunnan kiinteistöjen ja katuvalojen sähkönkulutus oli noin 10 % viime vuotta matalampaa. Kiinteistöjen lämmön kulutus laski 7 % viime vuoteen verrattuna, mitä auttoi osaltaan myös lauha talvi. Yhteensä energian hankintakustannuksissa kertyi arviolta noin 100 000 € säästöä viimeisen vuoden ajalta. Säästetty kulutus vastaa 56:n sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Pidempiaikaista energiatehokkuustyötä Asikkalassa on tehty kunta-alan energiatehokkuussopimuksen puitteissa. Sopimuksen myötä kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta 10,5 % vuosina 2014–2025. Säästötavoite vastaa 83:n omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Vuosina 2014-2022 säästöä on kertynyt jo 2 292 MWh:ia, joten vuoden 2025 tavoite on saavutettu ja ylitetty reilusti etuajassa. Motiva ei ole vielä tarkistanut vuoden 2022 vuosiraporttia, joten säästölukema on viimeisimmän vuoden osalta vielä tässä vaiheessa epävirallinen.

Kunnan energiankulutuksen aiheuttamat vuotuiset CO2-päästöt ovat Suomen keskimääräisillä lämmön- ja sähköntuotannon päästökertoimilla laskeneet Asikkalassa noin 276 tonnia. Sama määrä päästöjä syntyisi esimerkiksi siitä, kun ajettaisiin 46 kertaa bensakäyttöisellä henkilöautolla maapallon ympäri. Säästöjä arvioitaessa on hyvä muistaa, että saavutetut säästöt toistuvat joka vuosi lähtötilanteeseen verrattuna.

Voit lukea lisää Asikkalan ilmastotyöstä ja ilmastokumppanuudesta kunnan nettisivuilta.

Lisätietoja:
Aki Tiihonen
Tekninen johtaja
etunimi.sukunimi@asikkala.fi
p. 044 778 0893

Terhi Ahava
Ympäristönsuojelusihteeri
ymparisto@asikkala.fi
p. 044 778 0277