Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tämän tavoitteen edistämiseksi olemme toteuttaneet jo nyt paljon mm. energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä kunnassa. Olemme vähentäneet ilmastopäästöjämme 31 % (2019, verrattuna 2007 tilanteeseen). Ilmastotyö on koko kunnan yhteinen tehtävä, jota pyrimme edistämään monin eri tavoin. Myös itse ilmasto-osaamista jalkautetaan niin työntekijöille, paikallisille yrityksille kuin asukkaillekin.

Toimimme ilmastokumppaneina alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. Kunnan ilmastokumppanit saavat ohjeistusta ja tukea omiin ilmastotekoihinsa.

Suhteellisesti suurimmat päästöt Asikkalassa syntyvät nykyään tieliikenteestä ja maataloudesta. Lähde: HINKU

Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin, PIKU -hanke

Ympäristöministeriön ja usean päijäthämäläisen pienen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Pienten kuntien työ on tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään.

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa Piku-hankkeessa työskentelee täysipäiväisesti ilmastokoordinaattori. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala, joissa kartoitustyötä tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. Hankekuntien joukkoon kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä.

KETS eli Kuntien energiatehokkuussopimus

Asikkalan kunta oli mukana kuntien energiatehokkuusohjelmassa 2008-2016, minkä jälkeen energiatehokkuustyötä on jatkettu kuntien energiatehokkuussopimuksella 2017-2025. KETS-sopimuksen tavoitteena on tehostaa kunnan energiankäyttöä 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuutta parantamalla vähennetään ilmastopäästöjä.

Eri hallinnonaloilta on koottu energiatyöryhmä, joka suunnittelee ja toimeenpanee energiatehokkuustoimenpiteitä Asikkalan kunnassa.

Canemure

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä.

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Päijät-Hämeen liiton Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke 2020-2021 sekä keväällä 2021 LAB ammattikorkeakoulun kanssa tehty yhteistyöprojekti Kestävät lämmitysratkaisut edesauttavat kuntalaisia vaihtamaan öljylämmityksen kestävämpiin ja taloudellisempiin vaihtoehtoihin.

ILMAVA-hanke

ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat asiantuntijat.